כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

שינוי רשימת התקנים בתחום חשמל ואלקטרוניקה - מאי 2014

 
 
הודעה לעיתונות
20/05/2014 00:00
מינהל תקינה
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.