כלים ומאגרי מידע

 
     
 

מפגשים בנושא מענקים לקליטת עובדים בתעשייה - מסלול אוכלוסיות ששיעור התתפותן בתעסוקה נמוך

 
 
הודעה לעיתונות
23/06/2014 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש

​מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה יוצא בימים אלה בהקצאה תחרותית למתן מענקים כספיים לעידוד קליטת עובדים  חדשים - מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך, בחברות מתחום התעשייה והשירותים.

 

אגף כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים ומרחב צפון, בשיתוף מרכז ההשקעות, מתכבדים להזמינך מקיים מפגשים אשר יציגו את ההוראות המלאות ואת דרכי הגשת הבקשות למכרז.

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.