כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 הודעה בדבר הקלות במסלול מענקים במרכז ההשקעות לתאגידים הנמצאים בשדרות ויישובי עוטף עזה

 
 
הודעה לעיתונות
11/01/2015 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.