כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

פתרונות הממשלה למשבר האמוניה

 
 
הודעה לעיתונות
28/09/2017 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
לוגו מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​בתאריך 3/7/2017 פורסמה החלטת ממשלה שמספרה 2807 לעניין קידום פתרונות לאספקת אמוניה למשק לטווח הקצר והארוך.


ההחלטה גובשה בהמשך להצעות שהוגשו במסגרת הקול הקורא שפורסם למתן פתרונות לטווח הארוך בנושא אספקה שוטפת של אמוניה לצרכי תעשיית הדשנים ולצרכי משק אחרים, ובהתחשב בהצעת חברת חיפה כימיקלים בע"מ לקדם פתרון לאספקת אמוניה לטווח הקצר באמצעות אוניות קטנות והזרמה ישירה בצנרת למפעלים ללא שימוש במיכל הקיים, ובהתחשב בהצעות לקדם פתרון לאספקת אמוניה לטווח הארוך, באמצעות הקמת מפעל במישור רותם והקמת מקשר ימי מול חופי חיפה.

 

  1. לסייע ליזם להקמת מפעל אמוניה במישור רותם, בהמלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז, וקידום סטטורי בהקדם אפשרי. לעניין זה נרשמה הודעת חברת קויס טכנולוגיות בע"מ, המציינת אבני דרך ולוחות זמנים להקמת המפעל (מפורטים בהחלטת הממשלה).
  2. תחילת פעילות להקמת מקשר ימי, הכנת תוכנית שתוגש ע"י חברת חיפה כימיקלים לוועדה לתשתיות לאומיות, בכפוף לאבני הדרך שיקבעו בהיתר רעלים של הגנת הסביבה. לוחות הזמנים למהלך מפורטים בהחלטת הממשלה.
  3. לרשום הודעת חיפה כימיקלים שעד להפעלת המקשר הימי, בכוונתה לייבא אמוניה באמצעות אוניות קטנות והזרמה ישירה בצנרת קיימת למפעלים , בלא שימוש במיכל הקיים.
  4. משרד הכלכלה חבר בוועדת ההגוי המוקמת למעקב אחרי ביצוע הפתרונות לטווח הארוך.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה