כלים ומאגרי מידע

 
     
 

הוראת מנכ"ל 5.11 חדשה בנושא: תוכנית מאגדי תשתית

 
 
הודעה לעיתונות
12/11/2014 00:00
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

לצפייה בהוראה ובנספחים