כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

פורסם נוהל תקצוב אבטחה במעונות היום המוכרים על ידי משרד הכלכלה (הוראת מנכ"ל 9.4)

 
 
הודעה לעיתונות
20/10/2015 00:00
האגף למעונות יום ומשפחתונים, לשכת המנכ"ל
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה