כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מינהל התעשיות מודיע על חלוקת מכסה של רסק עגבניות לייצור קטשופ לתעשיה בלבד

 
 
הודעה לעיתונות
11/06/2014 00:00
מינהל תעשיות
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
משרד הכלכלה - מינהל התעשיות מודיע על חלוקת מכסה פטורה ממכס של 
רסק עגבניות לייצור קטשופ  
ממדינות החברות בארגון הסחר העולמי  W.T.O
בכמות של 1,500 טון פטור ממכס
במסגרת פרט מכס 20.02.9013.
 
תוקף הרשיונות יהיה  עד 31.12.2014.
 
המכסה מיועדת לתעשיה בלבד.
 

הגשת בקשה לרישיון

​לבקשה לרישיון היבוא יש לצרף אישור רו"ח על הצריכה בשנת 2013.
 
את הבקשה יש למלא בטופס מקוון מב' 381
ולמלא טופס בקשה לרישיון יבוא למכסה
את הבקשות ניתן לשלוח לממונה על רישוי ומידע
בדואר רח' בנק ישראל 5 י-ם
 
או בפקס מספר 02-6662932
 
ניתן להתקשר לטלפון 02-6662521 או 02-6662505