כלים ומאגרי מידע

 
     
 

עדכון הוראת מנכ"ל 4.20: "התכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע"

 
 
הודעה לעיתונות
08/11/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
הוראות מנכ"ל

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

בתאריך 15.9.2016 ​עודכנה הוראת מנכ"ל 4.20: "התכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע".

 

עיקרי השינויים בהוראה: הורדת סכום דמי הטיפול ומתן אפשרות לקלוט עובדים קיימים בעסק אשר זאת עבודתם הראשונה בישראל בתחום לימודיהם.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה