כלים ומאגרי מידע

 
     
 

הודעה ליבואנים – שינוי מדיניות לעניין הזכאות למכסות ליבוא בפטור ממכס או במכס מופחת והיקפי הייבוא הנדרשים (הוראת מנכ"ל 2.7)

 
 
הודעה לעיתונות
05/10/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, מינהל יבוא
 
 

 
 
 
חדש
הוראות מנכ"ל משרד הכלכלה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
בהוראת מנכ"ל 2.7 מתאריך 27/09/2016 התבצע שינוי מדיניות עם הסדרים חדשים לעניין הזכאות למכסות והיקפי הייבוא הנדרשים.

לנוחיותכם צורף מסמך המפרט את עיקרי השינויים. יחד עם זאת, חשוב לקרוא את הוראת המנכ"ל במלואה טרם הגשת הבקשה.


הגשת הבקשות בהתאם להוראה תתבצע במועדים הבאים:
בקשות למכסות לפי נספח 2 ו- 3 ניתן להגיש החל מתאריך 26/10/2016  עד לתאריך  10/11/2016.
בקשות למכסות בשיטת "כל הקודם זוכה" לפי נספח 1 ניתן להגיש החל מתאריך 20/11/2016  עד לתאריך  06/12/2016.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה