כלים ומאגרי מידע

 
     
 

כנסים במסלול תעסוקה - הוראת מנכ"ל 4.18 והוראת מנכ"ל 4.17

 
 
הודעה לעיתונות
23/10/2014 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
מרכז ההשקעות

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

להלן המועדים  לכנסי הסברה  -  מסלול תעסוקה להוראות מנכ"ל 4.18 ו-4.17, בהמשך לפרסומן באתר: 

הוראת מנכ"ל 4.18   –  מסלול שכר גבוה, מסלול עוגן ומסלול משולב חברות סייבר.

הכנס יתקיים ביום ג' 28/10/14  בשעה 14:00  - בירושלים במשרד הכלכלה רחוב בנק ישראל 5, בנין ג'נרי אולם ארז קומה ב'.

                                            

הוראת מנכ"ל 4.17  – יתקיימו 2 כנסים:

1.ביום א' 2/11/14 בשעה 10:30 - במרכז עסקים נצרתרחוב אלבאשרה 3.

2 .ביום ג' 4/11/14 בשעה 10:00 -  בבני ברק, המרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31  קומה ד'.​