כלים ומאגרי מידע

 
     
 

קול קורא להגשת עמדות הציבור - הוועדה לאסדרת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות

 
 
הודעה לעיתונות
11/08/2014 00:00
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.