כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

קול קורא מס' 5: תכנית הודו-סין

 
 
הודעה לעיתונות
13/07/2014 10:50
מינהל סחר חוץ
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​מערך כלי סיוע במינהל סחר חוץ שמח לבשר על קול קורא לחברות המעוניינות לפתוח נציגות בהודו ובסין. התכנית מעניקה סיוע תלת שנתי לחברות ישראליות להקמת נציגות שיווקית בהודו ובסין במטרה להגדיל את היקפי הסחר במדינות אלה. במסגרת התוכנית, ניתן לקבל השתתפות במימון עלויות הצבת עובד חברה בהודו ובסין, שכירת יועץ מקומי, הפעלת משרד והקמת בטא סייט שמטרתו הוכחת יישום מקומי של הטכנולוגיה/מוצר בשוק היעד.

 

לקריאת נוסח הקול הקורא המלא