כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הארכת מועד הגשה לקול קורא חמישי- קרן הודו-סין

 
 
הודעה לעיתונות
06/08/2014 00:00
מינהל סחר חוץ
 
 

 
 
 
חדש

בשל המצב הביטחוני ניתנת בזאת ארכה לחברות ישראליות להגיש בקשות לקבלת סיוע ממשרד הכלכלה בהתאם להוראת מנכ"ל המשרד שמספרה 3.2 שפורסמה ביום 27/10/2013.

 

תאריך אחרון להגשת הבקשות: 24 באוגוסט 2014, כח' באב תשע"ד

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.