כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

רפורמה בזכויות ההצבעה במושבים

 
 
הודעה לעיתונות
13/11/2016 00:00
רשם האגודות השיתופיות
 
 

 
 
 
חדש
לוגו רשם האגודות השיתופיות

​שר הכלכלה והתעשייה, משה כחלון, חתם על צו המאפשר לאגודות המסווגות כ"מושב עובדים" פטור מהוראות סעיף 16(1) לפקודת האגודות השיתופיות, כך שבמקום שכל חבר אגודה יקבל בהצבעות קול אחד, כל משק חקלאי יקבל שישה קולות.

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​תיקון זה נעשה כיוזמה של רשם האגודות השיתופיות, עו"ד מירון הכהן, וצוותו, ונוסח על ידם בתיאום עם תנועת המושבים ובהסכמת הוועדה הבין-מושבית, במטרה להבטיח שוויון בזכויות ההצבעה במושבים.


היחידה הבסיסית לפיה מתנהל מושב עובדים הינה המשק החקלאי, הניתן לשימושה של כל משפחה, ומהווה אחד מאמצעי הייצור של האגודה, המחולקים באופן שוויוני בין חבריה. בהתאם לדין הקיים, לפיו לכל חבר יש קול אחד, נוצר מצב בו למשק אחד יכולים להיות ששה קולות (בני זוג ושני דורות של בנים ממשיכים ובני זוגם), בעוד שלמשק אחר יכול להיות קול אחד בלבד (אלמנה או אלמן, לדוגמא). מצב זה עלול ליצור עיוות בייצוג האינטרסים של חברי המושב בהצבעות.


לפי הצו החדש, מושב עובדים המעוניין בכך יוכל להגיש בקשה לשנות את תקנונו בהתאם לצו, וכך לקדם זכויות הצבעה העולות בקנה אחד עם המבנה הכלכלי של המושב.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה