כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מענק ההסבות לגז טבעי - הוארך תוקף המענקים המוגדלים

 
 
הודעה לעיתונות
28/09/2017 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
לוגו מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

מטרת המסלול סיוע במימון לחיבור למערכת חלוקת גז טבעי (הוראת מנכ"ל 4.5), היא לתמרץ מפעלים לבצע את ההסבות לגז טבעי ולהקטין משמעותית את משך תקופת ההחזר על ההשקעה. לאור התנודתיות במחירי הנפט הוחלט להאריך בשנה נוספת, עד 1.8.2017, את משך התקופה של המענקים המוגדלים על פי המתווה הבא:

  1. צריכה בינונית - עבור צריכה שנתית הגבוהה מ- 100,000 מטר מעוקב ונמוכה מ 1- מיליון מטר מעוקב - עומד הסיוע על סכום כולל של 1,125,000 שקלים.
  2. צריכה גבוהה - עבור צריכה שנתית שהינה 1 מיליון מטר מעוקב ומעלה - עומד הסיוע על סכום כולל של 650,000 שקלים.

 

לפרטים נוספים אודות המסלול

 


מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא ממשיך לסייע לתעשייה במהלך האסטרטגי של הטמעת הגז הטבעי במשק.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה