כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

המועצה הארצית החליטה: פטור מהיתרי בניה לחיבור לגז הטבעי

 
 
הודעה לעיתונות
27/03/2017 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
חיבור לגז טבעי

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​ביום 7 במרץ 2017, אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה לכלול מתקני גז טבעי לצריכה, בתקנות הפטור מהיתר בנייה.


החובה להיתר בנייה כחלק מתהליך ההסבה לגז טבעי גורמת לעיכובים ועלויות משמעותיים. מפעלים מעידים על חוסר וודאות, סחבת ודרישות מופרזות במסגרת הטיפול בבקשות ההיתר. התנהלות זו אף מרתיעה צרכנים פוטנציאליים ופוגעת באינטרס המשקי של הסבות לגז טבעי.


הפטור מבוסס על כל שהמפעלים יעמדו בדרישות תקן 6464 שאושר לאחרונה בוועדות התקינה ומהווה תקן מטריה לכלל הציוד, התשתית והתהליכים הנדרשים. כיום פעילים מספר גופים בודקים פרטיים לצד מכון התקנים בבדיקות ההתאמה לתקן.


הפטור הוא יוזמה של התאחדות התעשיינים, ומשרד הכלכלה והתעשייה סייע רבות בקידומו בשבועות האחרונים יחד עם רשות הגז ומשרד האוצר.


בימים הקרובים יועבר הנוסח הסופי לחתימת שר האוצר וכניסה לרשומות.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה