כלים ומאגרי מידע

 
     
 

הוראת מנכ"ל חדשה: מסלול לעידוד התחרות בשוק המזון ללא גלוטן (הוראת מנכ"ל מס' 4.37)

 
 
הודעה לעיתונות
08/11/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
 
 

 
 
 
חדש
הוראות מנכ"ל

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

פורסמה הוראת מנכ"ל חדשה: מסלול לעידוד התחרות בשוק המזון ללא גלוטן (הוראת מנכ"ל מס' 4.37).

 

​מרכז ההשקעות, בשיתוף משרד הבריאות והאוצר, מבקש לסייע בהגברת התחרות בין יצרני המזון ללא גלוטן, לשם הגדלת היקפי הייצור של היצרנים, הגדלת היצע המוצרים המוצעים בשוק המקומי  והנגשתם לכלל האוכלוסייה בפיזור ארצי.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה