כלים ומאגרי מידע

 
     
 

הוראת מנכ"ל חדשה: "סיוע למנהלות לאזור תעשייה מכח החלטת ממשלה 2017 מיום 21/09/2014 והחלטת ממשלה 959 מיום 10/01/2016" (הוראת מנכ"ל 6.7)

 
 
הודעה לעיתונות
08/11/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות, מינהל אזורי תעשייה
 
 

 
 
 
חדש
הוראות מנכ"ל

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

פורסמה הוראת מנכ"ל חדשה: "סיוע למנהלות לאזור תעשייה מכח החלטת ממשלה 2017 מיום 21/09/2014 והחלטת ממשלה 959 מיום 10/01/2016" (הוראת מנכ"ל מס' 6.7).

 

מינהל אזורי תעשייה מציע לרשויות המקומיות הכלולות בהחלטת הממשלה 959 ו-2017 סיוע בהקמת מינהלת איזורי תעשייה ותגבור פעולות השיווק וקדם השיווק באזורי תעשייה. הסיוע כולל השתתפות ברכיבים שונים בשיעורים שונים.

 

הוראה זו הינה חלק ממערך התמיכה של מינהל אזורי תעשייה בהקמת מינהלות ותגבור פעולות השיווק וקדם השיווק באזורי תעשייה, כפי שהובא בהוראות המנכל הבאות: הוראת מנכ"ל 6.3, הוראת מנכ"ל 6.5 והוראת מנכ"ל 6.6.

 

לעיון בהוראת מנכ"ל מס' 6.7

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה