כלים ומאגרי מידע

 
     
 

פנייה למעסיקים לצמצום נסיעות עובדים ברכב פרטי

 
 
הודעה לעיתונות
30/07/2014 00:00
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
(המשרד להגת הסביבה)
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

מעסיקים יקרים, רוצים לחסוך בעלויות ולתרום לסביבה?
 
המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרדי הכלכלה, התחבורה והאוצר, פועל להקמת מנגנון תמיכות כספיות במעסיקים במטרה להביא לצמצום נסיעת עובדים ברכב הפרטי אל העבודה וממנה. 

צמצום נסיעות העובדים ברכב פרטי צפוי להביא תועלת כלכלית רבה לעובד ולמעסיק. זאת, בין היתר, בחיסכון בעלויות השימוש ברכב, הפחתת מקומות חנייה ועלייה ברמת שביעות הרצון של העובד ושיפור תדמית החברה. גם מבחינה משקית יש למהלך כזה יתרונות רבים: צמצום זיהום האוויר הגבוה מתחבורה המסכן את בריאות הציבור, הפחתת הגודש בכבישים (בייחוד בשעות העומס), צמצום הנזק מתאונות בדרכים ועוד.

עפ"י התכנית המתגבשת, כל מעסיק שיהיה מעוניין להשתתף בתכנית, יוכל להציע תכנית פעולה מפורטת, ותקציב התכנית יוקצה לתכניות הנבחרות, שבהן התרומה לצמצום נסועת העובדים ביחס לתקציב המושקע תהיה הגבוהה ביותר. מלבד זאת יספק המשרד שירותי ייעוץ מלווים לשלבי הכנת התכנית ויישומה.

עם גיבוש התכנית הכללית והגעה לשלבי תכנון מתקדמים, מצאנו לנכון לפנות אליכם המעסיקים במשק, באמצעות שאלון קצר, על מנת לשמוע את דעתכם בעניין ולבחון את מידת נכונותכם להשתתף בתוכנית מסוג זו. 

 

מלאו את השאלון

 
לצורך מיקוד ראשוני של המעסיקים באפשרויות היישום בתחום זה, יפרסם המשרד מדריך המציג את מגוון הפעולות שניתן לבצע, כגון: הפעלת שאטלים ממרכזי תחבורה, עידוד ותמיכה בהסדרי קארפול, רכישת זוגות אופניים והתקנת מקלחות, הפעלת הסעות, יצירת תשתית לעבודה מהבית וכו'.