כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

פרסום סקר מפעלי תעשייה בנושא סביבה וקיימות

 
 
הודעה לעיתונות
13/12/2016 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
תמונה: סקר מפעלי תעשייה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​הסקר התבצע ביוזמת משרד הכלכלה והמשרד להגנת הסביבה, על פי בקשת ארגון המדינות המפותחות (OECD), ונערך ע"י ד"ר שוקי הנדלס ממינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה. הסקר נערך בחודשים נובמבר-דצמבר 2014 וכוון לכלל מפעלי התעשייה בישראל המעסיקים 40 עובדים ויותר, ומטרתו הייתה לבחון הטמעת שיקולי איכות סביבה בתעשייה בישראל. סקר דומה, לסקר שנערך בישראל, התבצע בשבע ממדינות ה-OECD: נורבגיה, יפן, הונגריה, קנדה, גרמניה, ארה"ב וצרפת.

 

בין ממצאי הסקר:

ניהול הסביבה במפעל

  • ​80% מהמפעלים דיווחו שיש במפעל לפחות אגם אחד המתפקד כאחראי על לשמירה על איכות הסביבה. מדובר בשיעור גבוה מזה שנמצא בשבע מדינות ה-OECD בהן נערכו סקרים דומים, שם רק 70% מהמפעלים דיווחו על יומו של אחראי על שמירת איכות סביבה. 
  • שיעור המפעלים בישראל שדיווחו שיש להם הסמכה למערכת לניהול סביבתי (55%), היה גבוה במידה ניכרת מהשיעור שנמצא בשבע מדינות ה- OECD שבהן נערך סקר דומה. בקנדה, צרפת, גרמניה, הונגריה ויפן, שיעור המדווחים על קיומה של הסמכה עמד על כ-30%, בנורבגיה השיעור הגיע ל-35% ובארה"ב ל-45%.
  • שיעור המפעלים בישראל שדיווחו על קיומן של בקרות פנימיות בנושאי סביבה (79%) היה גבוה בהשוואה לרוב המדינות האחרות שבהן נערכו סקרים, למעט ארה"ב שבה לא פחות מ-92% מהמפעלים דיווחו על קיומן של בקרות פנימיות.

השפעת הרגולציה הממשלתית על המפעלים

  • 38% מהמפעלים בישראל העריכו כי המדיניות הרגולטורית הסביבתית, שבמסגרתה המפעל פועל, היא מחמירה במיוחד וקשה לעמוד בדרישות שלה, 43% העריכו את חומרת המדיניות כבינונית ו-19% סברו שהמדיניות אינה מחמירה במיוחד ואין קושי לעמוד בה.
  • בהשוואה עם שבע מדינות ה- OECD שבהן נערך סקר דומה, נמצא כי המפעלים בישראל תפסו את הרגולציה הסביבתית, שבמסגרתה הם פועלים, כמחמירה יחסית לרוב המדינות האחרות, למעט צרפת וארה"ב שבהן ההתייחסות לחומרת הרגולציה הייתה דומה לזו שנמצאה בישראל.
  • בהשוואה לשבע מדינות ה- OECD שבהן נערך סקר דומה, ישראל התאפיינה במספר גבוה יחסית של ביקורי רגולציה בהשוואה לרוב המדינות, זאת למעט ארה"ב שבה מספר ביקורי הרגולציה במפעלים היה גבוה יותר.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה