כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 39/14

 
 
הודעה לעיתונות
31/07/2014 00:00
מינהל חירום
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​מכרז 39/14

שירותי רענון ואחסון עד 100 טון תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל) ממשלתי


בשל המצב הבטחוני ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים, הרינו להודיעכם על שינוי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

המועד החדש הוא יום ראשון, ה' באלול, תשע"ד, 31.08.2014 שעה 12.00.


ביתר תנאי המכרז לא חל שינוי.