כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

כללים חדשים לתאגידי מים

 
 
הודעה לעיתונות
29/06/2017 00:00
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
 
 

 
 
 
חדש
תמונה: מים

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​רשות המים פרסמה טיוטה לכללים חדשים לתאגידי מים העוסקים בצמצום או הפסקת שירותי מים וביוב במקרים מסויימים כגון, הזרמת שפכים אסורים  או אי ביצוע עבודות.


הרקע לכתיבת הכללים הוא חוסר בהירות לעניין סמכויות לניתוק מים שיש בידי תאגידי המים השונים, ברמת המפעל, כאשר ברור שמדובר בצעד חמור שגורם להשבתת ייצור.

 

ריבוי התלונות והמחלוקות בין גורמים שונים לתאגידי המים בעניין זה מוביל את רשות המים להסדיר גם את התחום הנ"ל, כחלק מרצף הכללים השונים המפורסמים בשנה האחרונה.


שיקולי התעשייה כהתנגדות לנוסח הכללים מתבסס על חוסר ההצדקה בניתוק מים בשל חשש לנזק מהזרמת שפכים.
הנזק הפוטנציאלי שייגרם למגזר התעשייתי עקב הכללים עשוי להיות עמוק וקשה, ולעיתים בלתי הפיך.


הכללים נמצאים כעת באישור סופי בוועדת הכלכלה של הכנסת.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה