כלים ומאגרי מידע

 
     
 

הודעה לעוסקים מומחים בתחום הנשק

 
 
הודעה לעיתונות
11/09/2014 00:00
הוועדה הבין-משרדית לצעצועים מסוכנים
 
 

 
 
 
חדש

​הועדה הבינמשרדית למניעת הפצה, שימוש ואחזקה של צעצועים מסוכנים וכלי ירייה דמויי נשק, מחפשת מומחה למתן חוות דעתך בנושא צעצועים מסוכנים, כמשמעות בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור, יצור, יבוא מכירה של צעצועים מסוכנים) התשמ"ז 1986.

​ ​​

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
  • ​לקבוע מידת הדמיון של כלי דמוי הנשק \ חיקוי לכלי ירייה אמיתיים, בהתאם למשמעות הקבועה בחוק כלי ירייה כקבוע בסעיף 1 הגדרות בצו הפיקוח המצוין לעיל.
  • להכין חוות דעת מנומקת ומתועדת (לרבות צילומים) שתהיינה מקובלת על בתי המשפט וכן לתמוך בחוות דעת זו בבתי משפט בכל רחבי הארץ, לפי העניין והצורך.
  • לספק חוות דעת כאמור לעיל לפי דרישה ובכל מחוז ממחוזות משרד הכלכלה הפזורים ברחבי הארץ, מהם או אליהם יילקחו הכלים דמויי הנשק לבדיקת המומחה.
  • לוודא החזרת הכלים למקום ממנו נלקחו לבדיקת המומחה.

כישורים ודרישות נדרשים לתפקיד:

​• קורס פקחי ירי + רישיון מדריך ירי
• ידע והתמצאות מעמיקה בתחום כלי נשק ותחמושת
• ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום הנשק \ ירי וכיו"ב
• אישור ניהול ספרים כדין ופטור ממס' במקור

 

המועמד\ת למשרה זו נדרש\ת להעביר ליו"ר הוועדה הצעת מחיר מפורטת הכוללת בין השאר: עלות לשעת עבודה, הוצאות נסיעה ואש"ל הנדרשים במסגרת ההעסקה.
הצעות יתקבלו בתוך 21 יום.

לפרטים נוספים:

​ישראל משען
יו"ר הועדה הבינמשרדית לצעצועים מסוכנים
בטל': 02-6667922
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה