כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

הממשלה אישרה היום את תוכנית משרד הכלכלה והתעשייה לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית בהיקף של 55 מיליון ש"ח

 
 
הודעה לעיתונות
18/01/2016 00:00
דוברות, אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות
 
 

 
 
 
חדש
שילוב יוצאי אתיופיה

​היעד המרכזי : שילובם של אלפי עובדים ועובדות בתעסוקה איכותית והולמת, תוך הגדלת רמת ההשתכרות ושיעורי התעסוקה

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​כחלק מהמהלך הממשלתי לשילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, אישרה היום וועדת השרים לקידום שילובם בחברה הישראלית של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי תכנית  ייעודית רב שנתית. התכנית שהוגשה על ידי משרד הכלכלה והתעשייה מתמקדת ביעדי מדיניות הבאים: שילוב בתעסוקה איכותית הולמת כישורים תוך הגדלת רמת ההשתכרות ושיעורי התעסוקה, פיתוח וקידום ההון האנושי והעלאת שיעור היזמות העסקית.
היקפה התקציבי של התכנית עומד על למעלה מ-55 מיליון ₪, בפריסה ארבע- שנתית.

 

התכנית כוללת, בין היתר, הכוונה לשדרוג תעסוקתי, מתן שוברים להכשרה מקצועית, השקת קרן יזמות ייעודית ותכנית לתמרוץ מעסיקים להעסקת יוצאי אתיופיה בשכר גבוה ומסלול להשמת אקדמאיים.
מדד ההצלחה המרכזי העומד בראש התכנית הנו שדרוג תעסוקתי תוך שילוב במעגל התעסוקה של 3,600 איש מיוצאי אתיופיה.

 

תכנית משרד הכלכלה והתעשייה לשילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה בשוק התעסוקה נבנתה לאור החלטת ממשלה מספר 1300 מיום 9 בפברואר 2014, שהטילה על משרדי הממשלה להמליץ על מדיניות חדשה לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, והחלטה מספר 324 מיום 8 ביולי 2015, שאישרה את קבלת "אבני היסוד" לתכנית. את התכניות המשרדיות מרכז משרד ראש הממשלה.

 

בתהליך שארך שנה וחצי קיים משרד הכלכלה והתעשייה היוועצות מול מספר רב של בעלי עניין, ידע וסמכות שונים: אנשי אקדמיה, נציגי ארגונים, פקידי ממשלה, נציגי רשויות מקומיות, נציגי מחוזות ופעילי ציבור. כלל ההערות שנאספו גובשו לכדי תובנות שהובאו בפני הנהלת המשרד. אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הכלכלה והתעשייה היה אמון על גיבוש תכנית אחידה הכוללת מטרות ויעדים כנגזרת מאבני היסוד, וכן פירוטם לכדי כיווני פעולה קונקרטיים תוך תיאום בין יחידות המשרד השונות. 

 

למימוש יעדי התכנית נדרשת פעילות אינטגרטיבית, המשלבת בין הביקוש לעובדים בקרב המעסיקים והיצע העבודה, המושפע מהיקף העובדים ומאפייני ההון האנושי. לפיכך גובשה תכנית חוצת משרד, אשר שותפות לה יחידות המשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, מרכז ההשקעות ונציבות שיווין הזדמנויות בעבודה. התכנית התקציבית גובשה לארבע שנים, אך מהווה שינוי מדיניות כולל בפעילות המשרד.
לצורך יישום התכנית תוקם ועדה משולבת של נציגי משרד הכלכלה והתעשייה ונציגי הקהילה האתיופית, אשר תבחן את אופן העמידה ביעדי התכנית ותביא ליישומה המיטבי.

 

סמנכ"ל אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הכלכלה והתעשייה, מיכל פינק: "התכנית שאושרה היום בוועדת השרים הנה תוצר של תהליך ארוך אשר כלל שיתוף פעולה בין יחידות שונות במשרד ומחוצה לו, היוועצות פורה עם יוצאי אתיופיה  וניתוח תמונת המצב במשק.  מהתהליך עלה כי עיקר המיקוד הנדרש הנו בתחום השדרוג התעסוקתי. בעוד ששיעור ההשתתפות של יוצאי אתיופיה דומה לשיעור ההשתתפות של כלל האוכלוסייה, הרי ששיעור הבלתי מועסקים מביניהם גבוה יותר (8.8% בהשוואה ל 5.9% בכלל האוכלוסייה) ופערי השכר הנם משמעותיים ועומדים על 40% פער אל מול האוכלוסייה הכללית, ללא תלות בהשכלה .מדד ההצלחה המרכז של התכנית הנו שילוב ושדרוג תעסוקתי של כ 3600 מיוצאי אתיופיה, והיא כוללת מגוון כלים שנועדו לשלב באופן מיטבי את יוצאי אתיופיה בשוק העבודה. תוך מתן דגש על שדרוג תעסוקתי ושילוב בתעסוקה איכותית והגדלת רמת ההשתכרות. אני סבורה כי עבודתנו המקצועית בשיתוף נציגי הקהילה תוביל לקידום יוצאי אתיופיה והשגת יעדים משמעותיים בשילובם במשרות איכותיות בשוק התעסוקה".

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה