כלים ומאגרי מידע

 
     
 

לקראת חגי דצמבר - הנחיות זהירות לשימוש בשרשראות תאורה

 
 
הודעה לעיתונות
25/12/2016 00:00
תקינה ומידות
 
 

 
 
 
חדש
שרשרת תאורה

​לקראת אירועי חגי חודש דצמבר, המתקיימים בשלוש הדתות, קורא הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה לציבור לפעול בזהירות רבה בשימוש בשרשראות תאורה לקישוט ומבקש להדגיש מספר כללים על מנת להימנע מרכישת שרשראות לא תקניות ומסוכנות.

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

מספר כללים על מנת להימנע מרכישת שרשראות לא תקניות ומסוכנות

​​לקראת חגי חודש דצמבר, עולה הביקוש בשוק לשרשראות תאורה ולקישוט. מבדיקות שנערכו על ידי נציגי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה עולה כי נמצאות בשוק שרשראות תאורה לקישוט, אשר אינן עומדות בתקנים ישראליים רשמיים החלים עליהן. בהתאם לתוצאות הבדיקות שבוצעו על ידי מכון התקנים ביוזמת הממונה על התקינה, נתגלו בשרשראות ליקויים בטיחותיים אשר עלולים לסכן את המשתמשים בהן, לרבות התחשמלות.

 

לאחרונה נבדקו שרשראות התאורה המתוארות בתמונות שלהלן:

 

קופסה עם הכיתוב "LED Decorative Lights"


 קופסה עם הכיתוב "Multifunction 100 LED"

שרשרת תאורה עטופה באריזת ניילון

שרשרת תאורה בצורת פירות, עטופה באריזת ניילון

שרשרת תאורה עטופה באריזת ניילון

 

דרישות התקן הישראלי

יובהר שעל המוצרים הללו חלים תקנים ישראליים רשמיים - ת"י 20 חלק 1 "מנורות: דרישות כלליות ובדיקות" ות"י 20 חלק 2.20 "מנורות: דרישות מיוחדות – שרשרות תאורה". בהתאם להוראות חוק התקנים התשי"ג-1953 שרשרות תאורה אשר תקנים הנ"ל חלים עלין חייבות לעמוד בתקנים כאמור.

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, יעקב וכטל, קורא לציבור להימנע מרכישה, שימוש והתקנה של שרשראות האלה אשר:

  • לא מסומנות בעברית בסימון ברור ובר-קיימה. יצוין שהתקן דורש סימון בעברית על גבי מוצר או על גבי אריזתו אשר מכיל את שם היצרן ומענו ובאשר למוצר מיובא, שם היבואן ומענו וארץ הייצור. כן מותר לציין את שם היצרן ומענו באותיות לטיניות.
  • לא מכילות אזהרות ועלון הדרכה בעברית עם כל הוראות הנדרשות להבטחת התקנה, שימוש ותחזוקה נאותים.
  • מצוידות בחוטי חשמל דקים אשר ניתן למשוך בקלות מקופסת פיקוד.
  • מצוידות בתקעים חשמליים בדומה לאלה שבתמונות מטה. יצוין שעל תקעי חשמל חל תקן ישראלי רשמי ת"י 32 חלק 1.1. יודגש כי מתוצאות הבדיקה של מכון התקנים עולה כי בכל השרשרות שלעיל, התקעים אינם מתאימים לתקן זה.מצ"ב קישור לאתר מכון התקנים הישראלי בנושא חיפוש מוצרים מיובאים הנבדקים במכון התקנים: http://www.sii.org.il/222-he/SII.aspx    


הממונה על התקינה מוסיף כי בתקופה זו מתוגברת פעילות המפקחים, אשר שלא יהססו לנקוט ביד קשה כנגד גורמים שעוברים על החוק ומסכנים את בריאות ובטיחות הציבור.
 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה