כלים ומאגרי מידע

 
     
 

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם הנחיות להיעדרות מהעבודה ביום הזיכרון וביום העצמאות

 
 
הודעה לעיתונות
03/05/2016 14:00
דוברות, היחידה ליחסי עבודה
 
 

 
 
 
חדש
דגל ישראל
לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ויום העצמאות, שיחולו השנה בימים רביעי עד חמישי, ג'-ד' באייר תשע"ו (11-12 למאי 2016), מפרסמת היחידה ליחסי עבודה במשרד הכלכלה והתעשייה מידע בדבר היעדרות מן העבודה:
 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
  • על פי "חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל השכי"ג-1963", עובדים/ת שהם/ן הורים, הורי הורים, בני זוג, ילדים, אחים ואחיות של חללי מערכות ישראל, רשאים להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון ללא ניכוי משכרם (סעיף 4א לחוק).
  • על פי "חוק יום העצמאות, תש"ט-1949", יום העצמאות הינו שבתון שהמעסיק/ה חייב בתשלומו כפי שקבוע בחוק יום העצמאות התש"ט- 1949.
  • לגבי עבודה בערב יום העצמאות, חלות ההוראות הקבועות בחוק שעות עבודה ומנוחה ובצווי ההרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי. במקום עבודה שבו עובדים 8 שעות ביום, ששה ימים בשבוע - בערב החג לא יעלה יום העבודה על 7 שעות. במקומות עבודה בהם עובדים 9 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע - יום העבודה בערב החג יהיה עד 8 שעות.
  • במקום עבודה שבו חל הסכם קיבוצי מיוחד, צו הרחבה או הסכם אישי או נוהג המיטיב עם העובד יש לנהוג בהתאם להוראה המיטיבה.
  • עובד/ת הנאלץ לעבוד ביום העצמאות (מתחיל בשעה 20:00 בערב יום העצמאות ומסתיים בשעה 20:00 בערב למחרת) ושמקום עבודתו כלול ברשימת מקומות העבודה שמפרסם משרד ראש הממשלה שיש להפעילם גם ביום העצמאות, זכאי העובד לגמול בגין עבודה ביום חג ובנוסף יום חופשה חילופי ( או תשלום של 200% בגין העבודה בפועל ובגין השבתון).
  • במקום עבודה שאינו נמנה על מקומות העבודה שיש להפעילם בחג, המעסיק/ה אינו רשאי לכפות על עובדיו לעבוד בחג העצמאות, זאת כנקבע בפסיקת בית הדין לעבודה.
  • לגבי עובד יומי, חל צו הרחבה (הסכם מסגרת 2000) הקובע "שלאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה ואי היעדרות מעבודה סמוך ליום החג" (יום לפני ויום אחרי החג), העובד זכאי לתשלום עבור ימי חג כולל יום העצמאות.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה