כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

מחקר חדש : הקרן להלוואות בערבות מדינה תרמה להגדלת התחרות בין הבנקים על העסקים הקטנים והבינוניים

 
 
הודעה לעיתונות
17/01/2017 00:00
דוברות, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
 
 

 
 
 
חדש
צמיחה כלכלית

מחקר חדש של הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה מצא: הקרן להלוואות בערבות מדינה תרמה להגדלת התחרות בין הבנקים על העסקים הקטנים והבינוניים, להגדלת היקף האשראי ולשיפור תנאי ההלוואות.

​שר האוצר והכלכלה, משה כחלון: "הקרן שמגבירה את התחרות בין הבנקים ומעודדת את הצמיחה במשק"

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
​תוספת ההלוואות שניתנו במסגרת הקרן ב-2015 צפויה להביא לגידול של כ-6.2 מיליארד ₪ במחזור המכירות השנתי של העסקים ב-2017, ולתוספת של כ-9,900 משרות.

עסקים לא היו יכולים לקבל 53% מההלוואות, או שהיו יכולים לקבל אותן  רק באופן חלקי, לולא הקרן. גם מ-47% הנותרים של ההלוואות, שעסקים היו מקבלים גם ללא הקרן, ברובן (36%) העסקים קיבלו תנאים טובים יותר מהבנק.

בזכות הקרן, התאפשר  ל-59% מעסקים בהקמה, ו-55% מהעסקים הקטנים לקבל הלוואה, אשר לא הייתה מתאפשרת לולא הקרן בערבות מדינה.

​שר האוצר והכלכלה, משה כחלון: "העסקים הקטנים והבינוניים הם קטר הצמיחה של המשק. קרן ההלוואות בערבות המדינה היא כלי הסיוע המרכזי ביותר של הממשלה לעסקים האלו, כפי שמוכיח גם המחקר. דאגנו לעסקים הקטנים והבינוניים לרשת ביטחון ומענק דמי אבטלה, הקרן להלוואות בערבות המדינה דואגת להנגשת האשראי אליהם תוך הגברת התחרות והקלת נטל הרגולציה."


במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, אשר מופעלת ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה ואגף החשב הכללי במשרד האוצר, מועמדות בכל שנה הלוואות לכ-4,500 עסקים קטנים ובינוניים, בהיקף של כ-2 מיליארד ש"ח.


הסוכנות לעסקים קטנים והבינונים במשרד הכלכלה בחנה במסגרת מחקר הערכה על 3,300 הלוואות הקרן שניתנו בין דצמבר 2014 וספטמבר 2015, את תועלת הקרן מבחינת תוספת האשראי לעסקים.


מנתוני המחקר עולה כי ב-53% מהמקרים שנבדקו העסקים לא היו מקבלים  מהבנק את ההלוואות בסכום המלא לו היו זקוקים לולא הקרן (אלו הלוואות שהקרן הוסיפה, אולם באופן חלקי – "תוספתיות חלקית"). ב-32% מהמקרים העסקים לא היו מקבלים הלוואות כלל ללא הקרן (הלוואות מלאות שהקרן הוסיפה - "תוספתיות מלאה").


נהנים מרכזיים מפעילות הקרן הם עסקים בהקמה (אשר לא היו מקבלים כלל 59% מההלוואות) ועסקים קטנים (אשר לא היו מקבלים כלל  55% מההלוואות).
עוד נמצא שגם הלוואות לא תוספתיות, ניתנו ברובן (מתוך 47%) בתנאים טובים יותר ממה שהיו העסקים יכולים לקבל ללא הקרן. כך, שהקרן תרמה גם להגדלת התחרות בין הבנקים על מתן הלוואות לעסקים ולשיפור תנאיהן.
עוד נמצא, כי הגידול בפעילות העסקים בעקבות תוספת ההלוואות בגין ההלוואות מוערך כ-6.2 מיליארד ש"ח לשנה בגידול מחזור המכירות, ולתוספת של כ-9,900 משרות בעסקים כשנתיים לאחר העמדת ההלוואה. 

 

תרשים - התרומה שתרמה הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים

התרומה שתרמה הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים

 
מנהל הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה, רן קויתי: " הקרן לעסקים קטנים ובינוניים מהווה את אחד הכלים החשובים בהתמודדות של הממשלה עם מחנק האשראי של העסקים הקטנים והבינוניים- למרות שהעסקים הקטנים והבינוניים תורמים מעל ל 54% מהתוצר העסקי הם מקבלים רק 25% מהאשראי העסקי. באמצעות הקרן אנו מאפשרים לעסקים רבים לקבל אשראי נוסף שלא היו מקבלים מהמערכת הבנקאית ולשפר את תנאי האשראי בעיקר בטווח ובטחונות שהם נדרשים להעמיד. השנה העמדנו לרשות העסקים גם קרנות הון צמיחה בהיקף של 900 מליון שקלים אשר עתידות להביא לשיפור נוסף גם במגזר העסקים הבינוניים ואנו נמשיך ונפעל לשיפור הכלים הקיימים וליצירת כלים חדשים שיאפשרו פיתוח והתרחבות של מגזר חשוב זה".


סגן החשבת הכללית, יהלי רוטנברג: "תוצאות המחקר משקפות את השפעתה המשמעותית של קרן ההלוואות בערבות המדינה על העסקים המקבלים אשראי במסגרתה, ועל שוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בכלל. הקרן החדשה, אשר החלה לפעול באפריל האחרון, צפויה להגביר השפעות חיוביות אלו בעקבות מספר שיפורים אשר הוכנסו במסגרתה, ובין היתר כניסתם של הגופים המוסדיים כמקור אשראי נוסף בקרן".
 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה