כלים ומאגרי מידע

 
     
 

עופרת במים שהופקו ממכונות קפה מוסדיות

 
 
הודעה לעיתונות
18/01/2017 00:00
תקינה ומידות, דוברות
 
 

 
 
 
חדש
מכונת קפה

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
בחלק מהמכונות שנבדקו, נמצאו רמות עופרת שעולות על המותר בתקן החל על מכונות הקפה אשר מסתמך על  הערכים הקבועים בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), תשע"ג-2013 (10ppb*), וכן מהרמות המרביות המותרות במשקאות, כפי שנקבע בקווים המנחים של משרד הבריאות (20ppb).
 
בבדיקות שנעשו עד עתה במכון התקנים ביוזמת הממונה על התקינה, ובתיאום עם משרד הבריאות נמצא כי מתוך 25 מכונות שנבדקו מהדגמים שלעיל - נמצאו חריגות בשמונה מכונות.
 
בעקבות המידע שהצטבר, ולאחר התייעצות עם מומחים להנדסה, לטוקסיקולוגיה, ולבריאות הציבור, ובתיאום מלא בין משרדי הכלכלה והבריאות, הוחלט, כאמור, על ביצוע בדיקות פרטניות, לגילוי נוכחות מתכות כבדות במים המופקים  ממכונות הקפה המוסדיות מאותם הדגמים. פעולה זו צפויה לארוך כחודש.
 
מכונה אשר במי השתייה המופקים ממנה יימצאו חריגות ברמת עופרת (או מתכת כבדה אחרת),  כפי שיורה משרד הבריאות בעניין - תיאסר לשימוש עד לתיקונה או החלפתה.

במקביל, הוחלט על ביצוע בדיקות מדגמיות גם לדגמים נוספים של מכונות קפה מוסדיות.

יצויין כי אין מדובר בסכנה מידית, יחד עם זאת, במהלך תקופת ביצוע הבדיקות, ומטעמי זהירות מונעת, משרד הבריאות  ממליץ להפחית בשתיית קפה ממכונות מוסדיות - עד  לקבלת תוצאות בדיקה, ככל שהדבר מתאפשר. בנוסף, משרד הבריאות ממליץ לנשים בהריון להימנע משתיית קפה ממכונות מוסדיות עד להודעה חדשה.
משרד הכלכלה ומשרד הבריאות ימשיכו לעדכן את הציבור בממצאים ולפרסם הנחיות בהתאם לצורך.

*ppb  - חלקים למיליארד ( מיקרוגרם לליטר).
 
 
 
           ​
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה