כלים ומאגרי מידע

 
     
 

תכנית חדשה בהיקף של 5 מיליוני ₪ תסייע בפיתוח עסקים חברתיים המעסיקים אוכלוסיות יעד

 
 
הודעה לעיתונות
08/07/2015 00:00
אגף בכיר תקשורת, הסברה ופרסומים, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
 
 

 
 
 
חדש
תעסוקת אוכלוסיות יעד

​התכנית תופעל ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, תסייע לפיתוח עסקים חברתיים המעסיקים אנשים מאוכלוסיות מוחלשות כגון אנשים עם מוגבלות, צעירים בסיכון ועוד בדרך של השתתפות בשכרם לפי תקרה של עד 200 אלף ש"ח לעסק. 

​ 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.
תנאי מינימאלי לקבלת הסיוע: היקף המועסקים המשתייכים לאוכלוסיות מועדפות לא יפחת מ 20% ואף 30% בעסקים קטנים יותר.

שר הכלכלה, אריה דרעי: "את האוכלוסיות המוחלשות צריך לשלב בתוך הכלכלה והחברה. היום, האנשים הכי חלשים צריכים להתמודד פעמיים – פעם עם נקודת ההתחלה הבעייתית שלהם, ופעם שנייה עם הסטיגמות שהחברה מצמידה להם. התחייבתי לדאוג להם, וזה אומר לא רק להוריד את המחירים או להגדיל קצבאות, אלא גם לשלב אותם בצורה ראויה בשוק התעסוקה. יש כאן בשורה לעסקים חברתיים שאינם מסתכלים רק על שורת הרווח של העסק, אלא גם על תרומתו לקהילה ולחברה הישראלית כולה. במסגרת התכנית, עסקים חברתיים המעסיקים לפחות 5 עובדים מקרב אוכלוסייה מועדפת, רשאים להגיש בקשה ואולי לזכות בהשתתפות ממשלתית במימון שכר העובדים מקרב האוכלוסייה המועדפת, עד לתקרה של 200,000 ₪ לעסק לשנה."
 
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה משיקה בימים אלו תכנית ניסיונית ("פיילוט") שמטרתו סיוע לעסקים חברתיים להתמודד עם העלויות הגבוהות הנדרשות במסגרת העסקת אוכלוסיות מעודפות. הסיוע במסגרת תכנית זו יינתן באמצעות השתתפות בעלויות להן נדרש עסק לצורך העסקת עובדים מקרב אוכלוסיות מועדפות לקידום תעסוקתי. תקציב התכנית לשנת 2015 יעמוד על סך 5 מיליון ₪.
 
העובדים בעסק החברתי יהיו מועסקים ישירות על ידי העסק. הסיוע יינתן לעסקים בדרך של השתתפות בשכרם של העובדים המזכים, לפי תקרה שתיקבע עד סך של 200,000 ₪ לעסק לשנה בהתאם לשיעורי ההשתתפות הבאים: בשנה הראשונה 50% מהשכר העובדים המזכים בשנה השנייה להשתתפות בתכנית – בסך השווה ל 40% מהשכר בפועל של העובדים המזכים.
 
מנהל הסוכנות לעסקים קטנים, רן קויתי: 'עסק חברתי' הינו כל עסק שפעילותו מתמקדת בפעילות עסקית המתקיימת בעמותה או חברה לתועלת הציבור הפועלת לקידום ומימוש מטרות חברתיות, כמו גם חברה מסחרית שפעילותה מכוונת למימוש מטרות חברתיות ושיש בפעילותה למימוש מטרות חברתיות או העסקת אוכלוסייה מועדפת כגון: אנשים עם מוגבלות, בני נוער וצעירים בסיכון ועוד.
 
התכנית מבוססת על החלטות מליאת השולחן העגול הממשקי בראשות ראש הממשלה ובשיתוף המגזר העסקי והשלישי.
אז לאיזה עסקים מתאימה התכנית?
  1. עסק המעסיק מזה למעלה משנה 5 עובדים מקרב האוכלוסיות המועדפות ובהיקף משרה מינימאלי.
  2. עסק המעסיק עד 51 עובדים - שלפחות 30% מכלל המועסקים בשורותיו, עונים על ההגדרה של 'אוכלוסיות מועדפות'.
  3. עסק המעסיק בין 51 ל 100 עובדים – לפחות 25% מכלל המועסקים מקרב האוכלוסייה המועדפת.
  4. עסק המעסיק מעל 100 עובדים  - לפחות 20% מכלל המועסקים יהיו מקרב האוכלוסייה המועדפת (באם מחזור עסקאותיו השנתי עד 100 מיליון ₪).
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה