כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

שיוויון הזדמנויות בעבודה - מדריך לעובדים ולעובדות (עברית, Русский)

 
 
פרסום
01/01/2010 00:00
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
 
 

 
 
 
חדש
לצפייה בפרסום

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

החוברת מיועדת לשמש מקור מידע מהימן ונגיש. המידע משולב בדוגמאות שיסייעו לעובדים/ות להכיר ולעמוד על זכויותיהם/ן לשוויון הזדמנויות בצמתים שונים הנוגעים לעבודה: בשלב הקבלה לעבודה, בתנאי העבודה ובקידום המקצועי, בהכשרה ובהשתלמויות, בפיטורים ובתנאי הפרישה.

 

החוברת זמינה בשפות עברית ורוסית.

 

 

נושאים עיקריים בחוברת:

  • אפליה בעת קבלה לעבודה
  • אפליה בתנאי עבודה ובקידום בעבודה
  • הטרדה מינית
  • הזכות לשכר הוגן
  • שכר שווה לעובד ולעובדת
  • ייצוג הולם (מינוי או העסקה של אוכלוסיות הזקוקות להעדפה מתקנת)
  • אפליה בקידום על ידי הכשרה או השתלמות
  • אפליה בפיטורי עובדים/ות או בתשלום פיצויים
  • אפליה הקשורה לגיל