כלים ומאגרי מידע

 

 תמיכות

 
 
 
 
 

באתר זה מוצגים מבחני תמיכה של משרד הכלכלה והתעשייה, שפורסמו החל מחודש אוקטובר 2014.

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016, הועבר תחום התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מבחני תמיכה של יחידות תחום תעסוקה מפורסמים באתר תעסוקה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

select
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
 
שם תמיכהמטהיחידה מפרסמת   תאריך פרסוםמטהתאריך הגשהמטה
פתח הכלאישורי תמיכה לשנת 2017
תיאום, בקרה, מעקב ומכרזים
09/01/2018
פתח הכלתכנית "הטובים לתעשייה"
מינהל תעשיות
24/09/201730/11/2017
פתח הכלמבחן תמיכה להקמה, תפעול ותחזוקה של מסוף פינוי תמלחות צפוני
תיאום, בקרה, מעקב ומכרזים
09/07/201714/09/2017
פתח הכלאישור תמיכה לשנת 2016
תיאום, בקרה, מעקב ומכרזים
20/02/2017