כלים ומאגרי מידע

 

 מכרזים

RSS_small
 
 
 
/Publications/Tenders/_layouts/listfeed.aspx?List=425a7fe3%2D5c6e%2D4447%2D82c2%2D85e0ffc3e418&View=2ed59b51%2D0d43%2D4fac%2D9641%2Dc5463f2ca2c8
 

הודעה - ביטול אגרת מכרזים

על פי תיקון מס' 25 לחוק חובת המכרזים מיום 16.8.2016, במכרזים ששווי ההתקשרות הצפוי בהם נמוך מחמישים מיליון שקלים חדשים לא יתנה עורך המכרז את קבלת מסמכי המכרז או את ההשתתפות בו בתשלום בעד מסמכי המכרז או בעד עלות הפקת המכרז. למידע ופרטים נוספים בנושא ביטול אגרת מכרזים

select
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
סטטוס:
 
 
 

    

שם המכרזמטהמספרמטהיחידה מפרסמת   תאריך פרסוםמטהתאריך הגשהמטהסכום לתשלום   לביצוע התשלוםסטטוס  
  השמת אוכלוסיית החברה הערבית בתעשייה עתירת ידע1003/17
המטה לשילוב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית
17/08/201715/10/2017   פעיל
פתח הכלהקמה, הפעלה ותחזוקה של מרכז לתעשייה בת קיימא  
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
17/08/201716/10/2017   פעיל
פתח הכלקידום הייצוא הישראלי  
מינהל סחר חוץ
17/08/201716/10/2017   פעיל
פתח הכלמכירת עד 800 טון פולי קפה ירוק ממשלתי17/17
מינהל חירום
משק לשעת חירום
10/07/201704/09/2017   פעיל
פתח הכלה"מ – עדכון, תפעול, וכתיבה של תוכניות לימודים במסלולי הכשרת הנדסאים ואו טכנאים03/17
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
20/07/201710/09/2017   פעיל
פתח הכלשירותי בקרה ויעוץ הנדסי כלכלי15/17
מינהל אזורי תעשייה
29/06/201705/09/2017   פעיל
  מכרז מס' 1001/17 - אספקת שירותי ניהול הליך הבדיקה בבקשות לקבלת סיוע ומיצוי זכויות1001/17
משנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה
31/07/201728/09/2017   פעיל
פתח הכלשירותי העברה של ציוד וריהוט מעבדות18/17
אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה
27/07/201702/10/2017   פעיל
פתח הכלה"מ שירותי הדרכה ליועצים חינוכיים ולצוות החינוכי-טיפולי בבתי הספר המקצועיים לנוער המפוקחים ומתוקצבים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים2/17
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
29/06/201706/08/2017   הסתיים
פתח הכלה"מ - שירותי התערבות פסיכולוגית: - שירותי אבחון ושירותי התערבות פסיכולוגית במצבי חירום1/17
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
08/06/201716/07/2017   הסתיים
פתח הכלמתן שירותי בדיקה וליווי מקצועיים בתחום השיווק הבינלאומי3/17
מינהל סחר חוץ
09/02/201720/04/2017   הסתיים
פתח הכלאספקת שירותי בינה עסקית BI48/16
מערכות מידע
01/12/201602/03/2017   הסתיים
פתח הכלמכרז מס' 49/16 - מתן שירותי הוראת שפות49/16   28/11/201613/02/2017   הסתיים
פתח הכלקבלת שירותים משפטיים לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה55/16
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
19/12/201606/02/2017   הסתיים
פתח הכלשיפוץ, ניהול והפעלת תשלובת להכשרה מקצועית בענף המלונאות בחיפה56/16
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
26/12/201628/02/2017500 ₪   הסתיים
 
הבא לעמוד אחרון