כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
סקר מפעלי תעשייה בנושאי סביבה וקיימות2015
תעשייה וענפי משק
שוקי הנדלססקירה
התפתחות השכר לשעת עבודה ועלות שכר לשעת עבודה לפי ענפי התעשייה2015
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
The Israeli economy at glance 20142014
אינדיקטורים להתפתחות כללת ישראל
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלהמצגת
אינדיקטורים ומדדים עיקריים בתעשיה 20142014
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
הקצאות מים לתעשייה2014
תעשייה וענפי משק
מיכל ליבליךמסמך יזום
אינדיקטורים ומדדים עיקריים בתעשייה - אוגדן נתונים2012
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
Jewelry Put into Numbers2008
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלה מצגת
תכשיטים בראי המספרים2007
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלה מצגת
עיצוב תעשייתי בישראל – סקר מנהלים בתעשייה 2009
תעשייה וענפי משק
ד"ר שוקי הנדלססקירה
התעשייה בישראל 2005 – לפי מחוזות גאוגרפים2006
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלה מצגת
עיצוב תעשייתי בישראל 2006- נקודות ציון שכדאי לדעת2006
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלה דף מידע
התעשיה בישראל 20052006
תעשייה וענפי משק
הווארד רוסמצגת
התעשיה בישראל – לוחות ודיאגרמות – אומדן הייצור התעשייתי, פדיון, שכירים ומועסקים – 2005 – לפי ענפים2005
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלה דף מידע
התעשייה בישראל 2005 – לפי מחוזות גאוגרפים2006
תעשייה וענפי משק
מינהל מחקר וכלכלהמצגת
The Israel Economy at a glance 20162016
תעשייה וענפי משק
מינהל המחקרמצגת
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה