כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
תעסוקה במגזר החרדי: מאפיינים, חסמים ופתרונות מוצעים2010
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מינהל מחקר וכלכלהחוות דעת
פערים בין מקורות סטטיסטים שונים ביחס לשיעורי תעסוקה במגזר החרדי2010
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחי, מרים גרינשטייןסקירה
מאפייני התעסוקה במגזר החרדי וכלי סיוע ממשלתיים לקידום התעסוקה במגזר זה2010
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
בני פפרמן, אסף מלחימצגת
מעורבות גברים ונשים במגזר החרדי בשוק העבודה2002
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מירב גרינשטייןסקירה
מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים (מפתח) - מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ותעסוקתיים של הפונים והפעילות במרכזים 2007
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
חגית סופר - פורמןסקירה
מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים (מפתח) דוח מס' 2 2008
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
חגית סופר-פורמןסקירה
גיבוש מערך מחקר לקידום תעסוקה והשכלה גבוהה במגזר החרדי – 20082008
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מינהל מחקר וכלכלהמצגת
השימוש במחשב במגזר החרדי 2009
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחידף מידע
התנדבות ושירות צבאי במגזר החרדי 2009
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחי דף מידע
דיוקן האוכלוסיה החרדית בישראל 2002-2007 2009
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
מדוע חרדים משתכרים מעט? ככל הנראה לא מהסיבות שמומחים נוהגים להמטיר עלינו2009
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
בני פפרמןמאמר דעות
מחקר הערכה וליווי למערך הזירות אזרחי – לאומי בישראל2009
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מינהל מחקר וכלכלהמסמך יזום
מחקר הערכה לתוכנית "ברכה בעסקים" – יזמות עסקית לחרדים2009
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מינהל מחקר וכלכלהמסמך יזום
מחקר הערכה לתוכנית ח"ן – הכשרה חלופית בסמינרים לנשים חרדיות2009
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מינהל מחקר וכלכלהמסמך יזום
תעסוקת אנשים עם מוגבלות כלל האוכלוסיה, ערבים וחרדים 2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
חרדים
ערבים
מיכל אלפסי-הנלימצגת
הערכת קשרי מעסיקים שפנו למרכזי הכוון תעסוקתיים למגזר החרדים2016
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחי, ד"ר חן ליפשיץסקירה
הערכת מרכזי ההכוון לתעסוקה לאוכלוסייה החרדית: ממצאי מדידה שניה 2016
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
ד"ר חן ליפשיץ, אסף מלחי סקירה
השכלה, תעסוקה ושכר של בוגרים חרדים שנתמכו בקרן קמח2016
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחי סקירה
הון חברתי והשלכותיו על השתלבות בעבודה של המגזר החרדי 2016
חרדים
אסף מלחיסקירה
מאפייני תעסוקה במגזר החרדי לפי קבוצות גיל ואזורים2016
חרדים
אסף מלחידף מידע
מסמך מדיניות לשיפור כלי הסיוע לחרדים בלימודים מקצועיים וגבוהים2016
חרדים
בני פפרמן, אסף מלחי סקירה
מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים (מפתח) - המעסיקים שהשתמשו בשירותי התכנית: מאפיינים, נתוני העסקת חרדים, השימוש בשירותי התכנית ושביעות הרצון משירותים אלו, דו"ח מספר 3 2010
חרדים
חגית סופר-פורמןדוח שוטף
מוגבלות בחברה החרדית בשנים 2002 ו- 2014 2016
אנשים עם מוגבלות
חרדים
מיכל אלפסי-הנלי, מרים גרינשטיין דף מידע
מאפייני עסקים בישובים חרדים2016
חרדים
אסף מלחימסמך יזום
מיומנויות ותעסוקה באוכלוסיה החרדית - ניתוחים מיוחדים מתוצאות סקר המיומנויות PIAAC - אוגדן נתונים 2017
חרדים
שוק העבודה הכללי
מרים גרינשטייןאוגדן נתונים
ייצוג וגיוון תעסוקתי במגזר העסקי בישראל - העסקת עובדים מהאוכולוסיה הערבית והחרדית במגזר העסקי2017
ערבים
שוק העבודה הכללי
חרדים
אסף מלחי, גלי ליס-גינסבורגסקירה
שמרתי את ילדי הגן - מעונות ומשפחתונים במגזר החרדי2017
תעסוקת נשים ומעונות יום
חרדים
אסנת פיכטלברג-ברמץמצגת
הכוח לשנות או החובה לשמר? - תעסוקת נשים חרדיות: עבודה ומשפחה 2017
חרדים
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסף מלחי מצגת
דף ראשון דף קודם
12
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה