כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה: ישראל ביחס למדינות OECD 2012
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
גל זהרסקירה
תחושת האפליה של עובדים ואחריות המעסיקים למיגורה2012
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
בני פפרמןמאמר דעות
השוואת שיטות אבחון שכר מינימום מותאם2012
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי אורנה חייט-מראליסקירה
עמדות מעסיקים ביחס להעסקת עובדים עם מוגבלות והצורך בבידול תדמיתי2011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
רונן רגב-כביר, ארגון אמון הציבורסקירה
עמדות, חסמים ותמריצים של מעסיקים ביחס להעסקת אנשים עם מוגבלות2011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ירון יבלברג, מכון דו עתסקירה
עמדות הציבור בעניין מתן העדפה מתקנת לאנשים עם מוגבלות2011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסיסקירה
סקירה בינלאומית משווה: השימוש בתו חברתי לעידוד העסקה של אנשים עם מוגבלות2011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
דפנה גרוס-מנוס, שירלי ורנר, רוני הולר, אשר בן אריהסקירה
אוגדן אנשים עם מוגבלות - דיוקן סוציודמוגרפי ותעסוקתי, 20092011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
סקירת תוכניות תב"ת בתחום אנשים עם מוגבלות ומאפייני המשתתפים בתוכניות - דו"ח מס' 12011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסיסקירה
מקבץ דפי מידע בנושא אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות – לקראת הכנס השנתי השני של המטה. תוכן המקבץ: 30 עובדות על אנשים עם מוגבלות בישראל בשנת 2009; מאפייני שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות; ממצאים מסקר אינטרנטי באתר "אביליקו"2011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסידף מידע
שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב אנשים עם מוגבלות2011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסידף מידע
סקר כבדי שמיעה בישראל – מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ותעסוקתיים2011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
אורנה חייט מראליסקירה
אנשים עם מוגבלות בישראל בעשור האחרון דיוקן נתונים סטטיסטי: מאפיינים סוציו דמוגרפיים ותעסוקתיים - גירסא מעודכנת לפרסום של 2009,2011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
People with disabilities in Israel within the last decade. Demographic Statistic Profile: Socioeconomic and Occupational Characteristics. 2009 revised promulgated version2011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
ערבים עם מוגבלות בישראל - דיוקן האוכלוסיה ומאפייני תעסוקה, ינואר 2011 2011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ערבים
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
שילוב צעירים עם מוגבלות במערך השירות האזרחי – ממצאים ראשוניים מסקר מעקב2011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסימצגת
דו"ח פעילות לשכת פניות ציבור לשנת 20102011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות סקירה
אנשים עם מוגבלות - אומדן האוכלוסיה, מאפייניה וחסמים לתעסוקה 2010
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסימצגת
השתלבות אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה בישראל2010
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
פלורה קוך דבידוביץ'סקירה
שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה: תמורות בתפיסות, ניתוח כלים ותוכניות תעסוקה2010
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
בני פפרמןמאמר דעות
The integration of people with disabilities into the workforce: Changes in perceptions, plans development and work programs2010
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
בני פפרמןמאמר דעות
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה – חוברת מידע 2010
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלה
Administration for the integration of people with disabilities in the workforce: Informational Pamphlet2010
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
הכנס הראשון של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה – דצמבר 2009 – משוב ולקחים2010
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
רוני בר צוריסקירה
דו"ח פעילות פניות הציבור לשנת 20092010
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות
מיפוי פעילותן של עמותות המעניקות סיוע לאנשים עם מוגבלות2009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי, מרים גרינשטייןסקירה
אנשים עם מוגבלות חמורה בראי המספרים – לקט נתונים ליום הנכה הבינלאומי 3.12.20092009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסידף מידע
Discrimination against people with disabilities in the labor market2009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה - תפיסות, עקרונות מנחים ותכנית עבודה לשנת 20102009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלה
תעסוקת אנשים עם מוגבלות - לקט פרסומים2009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסימאמר דעות
דף ראשון דף קודם
הבא לעמוד אחרון
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה