כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
תעסוקת אנשים עם מוגבלות2009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסיסקירה
תעסוקת אנשים עם מוגבלות - מצגת2009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסימצגת
אנשים עם מוגבלות בישראל – אוגדן נתונים סטטיסטי - דיוקן האוכלוסייה ומאפייני תעסוקה 2002-20062009
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
מערכות התאמות שכר לאנשים עם נכות ברחבי העולם - שכר מינימום, שכר מותאם והשפעות התאמות השכר על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשוק החופשי 2007
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
גל זהרסקירה
אנשים עם מוגבלות, נתונים וכלי המטה2013
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסימצגת
שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה בעשור הנוכחי – תפני או מהפיכה? – מצגת לכנס השנתי השני של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה2011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
בני פפרמןמצגת
מאפייני ומידת השימוש במחשב בקרב אנשים עם מוגבלות – מצגת לכנס השנתי השני של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה2011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסימצגת
"משפחות מיוחדות" - הורים לילדים עם מוגבלות - מאפיינים וקשיים בחיי היומיום דוח ראשון2016
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנליסקירה
השתתפותם של הורים לילדים עם מוגבלות בשוק העבודה - דוח שני2016
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנליסקירה
משפחות לילד עם מוגבלות - השלכות על שוק העבודה והמחיר הכלכלי2016
אנשים עם מוגבלות
בני פפרמןסקירה
בדואים עם מוגבלות בדרום הארץ2016
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנליסקירה
משפחות לילד עם מוגבלות אובדן ההכנסות לאורך החיים ובנקודת זמן (2015)2016
אנשים עם מוגבלות
בני פפרמןמצגת
הורים לילדים עם מוגבלות והשלכות מצבם על שוק העבודה 2016
אנשים עם מוגבלות
בני פפרמןמאמר דעות
הורים לילדים עם מוגבלות מאפיינים חסמים לתעסוקה וצרכים מהמדינה ממצאי סקר מיוחד2016
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימצגת
בדואים עם מוגבלות בדרום הארץ2016
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימצגת
חשיבות ההשתלבות במעגל העבודה2016
אנשים עם מוגבלות
ניצה קסירמצגת
שמים על השולחן - תמלול יום העיון 2016
אנשים עם מוגבלות
תמלול יום העיון
לקט נתונים אודות עוורים ולקוי ראיה בישראל - פרסום מיוחד לקראת יום העיוור הבינלאומי 2016
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלי
שחיקת עובדים בישראל - ממצאי סקר גישוש2016
אנשים עם מוגבלות
אוכלוסיות מיוחדות
מיכל אלפסי-הנליסקירה
רווחת האוכלוסיה בישראל - מה מצבם של אנשים עם מוגבלות ביחס לאוכלוסיה ללא מוגבלות2016
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנליאוגדן נתונים
מיומנויות ותעסוקה לפי מצב בריאות - ניתוחים מיוחדים מתוצאת סקר המיומנויות PIAAC 2016
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנליסקירה
העסקת עובדים עם מוגבלות במגזר העסקי - ממצאי סקר מיוחד 2016 2016
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנליסקירה
לקט נתונים אודות חרשים וליקויי שמיעה בישראל - פרסום לקראת יום החירש הבינלאומי 20162016
אנשים עם מוגבלות
מינהל המחקרלקט נתונים
עמדות ושימוש בשרותי ממשל ומעורבות אזרחית בקרב אנשים עם מוגבלות 2016
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימסמך יזום
אנשים עם מוגבלות בישראל - גודל האוכלוסיה ומאפייני תעסוקה, סקר כ"א, 2015 2016
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימסמך יזום
תעסוקה והישגים במבחני מיומנויות לפי מצב בריאותי2016
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימסמך יזום
אנשים עם מוגבלות באוכלוסיה הערבית בשנים 2002 ו- 20142016
אנשים עם מוגבלות
ערבים
מיכל אלפסי-הנלי, מרים גרינשטייןדף מידע
מוגבלות בחברה החרדית בשנים 2002 ו- 2014 2016
אנשים עם מוגבלות
חרדים
מיכל אלפסי-הנלי, מרים גרינשטיין דף מידע
אנשים עם מוגבלות בשנים 2002-2014 - גודל האוכלוסיה, מאפייני רקע, תעסוקה ואיכות חיים2016
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי הנלי, מרים גרינשטיין סקירה
מדיניות תעסוקה אקטיביות (ALMP) במדינות ה - OECD ובאוסטרליה - סקירה בינלאומית משוהה 2017
אנשים עם מוגבלות
מיכל אלפסי-הנלימסמך יזום
דף ראשון דף קודם
הבא לעמוד אחרון
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה