כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
ערבים עם מוגבלות בישראל - לקט נתונים2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ערבים
מיכל אלפסי-הנלילקט נתונים
אנשים עם מוגבלות בקרב האוכלוסיה הערבית, גודל האוכלוסיה ומאפייני תעסוקה - ועדה עליונה מרכזי ריאן2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ערבים
מיכל אלפסי-הנלימצגת
תעסוקת אנשים עם מוגבלות כלל האוכלוסיה, ערבים וחרדים 2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
חרדים
ערבים
מיכל אלפסי-הנלימצגת
ערבים עם מוגבלות בישראל2014
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ערבים
מיכל אלפסי-הנלימצגת
תכנית עבודה 20142015
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליס-גינסבורגמסמך יזום
האזורים בהם יושבים עסקים בבעלות ערבים  
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
  מסמך יזום
שילוב ערבים בסביבות הגיל 30 שהיו מצטיינים בבית הספר בשוק העבודה - מחקר גישוש איכותני  
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
  מסמך יזום
ציפיות תלמידי י"ב ערבים מצטיינים בלימודים גבוהים ובשוק העבודה  
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
  מסמך יזום
מחקר מעקב אחר מרכזי הכוון תעסוקתיים לחברה הערבית - פן המעסיקים - קשרי הגומלין בין מרכזי ההכוון התעסוקתיים לבין מעסיקים2015
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליס-גינסבורגמסמך יזום
מחקר מעקב אחר מרכזי הכוון תעסוקתיים לחברה הערבית - פן המעסיקים - קשרי הגומלין בין מרכזי ההכוון התעסוקתיים לבין מעסיקים2015
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליס-גינסבורגמסמך יזום
בתי ספר ערביים 'מובילים' בישראל - סקירת התופעה, ציפיות התלמידים ושילוב תעסוקתי-חברתי של הבוגרים - שלב א'2015
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
אילן שדמהסקירה
מאפייני ההשכלה והשכר של האקדמאים הערבים בהשוואה לאקדמאים יהודים2014
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליס-גינסבורגמסמך יזום
בתי ספר ערביים מוכרים שאינם רשמיים בישראל - מיפוי התופעה, ציפיות התלמידים ושילוב תעסוקתי חברתי של הבוגרים2014
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
אילן שדמהמסמך יזום
שילוב האוכלוסיה הערבית בתחומי הטכנולוגיה העילית - דוח מסכם לתוכנית עמותת 'צופן'2014
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
הכשרה מקצועית
גלי ליס-גינסבורג, אלון פורתמצגת
מחקר מעקב אחר מיזם משותף של משרד הכלכלה עם 'צופן'2014
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
הכשרה מקצועית
גלי ליס-גינסבורג, אלון פורתמסמך יזום
דיוקן האישה הערביה העובדת - לקראת יום האישה הבינלאומי 2011 2012
תעסוקת נשים ומעונות יום
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
ערבים עם מוגבלות בישראל - דיוקן האוכלוסיה ומאפייני תעסוקה, ינואר 2011 2011
אוכלוסיות מיוחדות
אנשים עם מוגבלות
ערבים
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
ערבים העובדים בעסקים בבעלות יהודים וההיפך2014
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליס-גינסבורגסקירה
שילוב האוכלוסיה הערבית בכלל ואוכלוסיית האקדמאים הערבים בפרט בשוק העבודה ומדיניות הממשלה2014
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליס - גינסבורג, רועי אסף
תעסוקת האוכלוסיה הערבית בישראל לפי ישובים2014
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
אילן שדמהסקירה
תעסוקת אקדמאים ערבים בישראל - סקר ייעודי מאפייני הסדרי התחבורה בין מקום מושבם של האקדמאים הערבים בישראל למקומות העבודה שלהם - דו"ח 32013
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליס גינסבורגסקירה
תעסוקת אקדמאים ערבים בישראל - סקר ייעודי - אפיון תהליכי המיון וההכנה המקדימה לעבודה בקרב אקדמאים ערבים בישראל2013
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליס גינסבורגסקירה
תחושות אפליה בקרב מעסיקים ערבים נתונים שנתיים ורבעוניים 2011 - 2012 2013
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
תכנית השוברים לאקדמאים בני מיעוטים - דוח מסכם שלב א' של התכנית 2013
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
גלי ליס גינסבורגסקירה
מרכז 'ריאן' לקידום תעסוקה בחברה הבדואית בנגב - עמדות המשתתפים כלפי הליווי התעסוקתי במרכז ומאפייני התעסוקה שלהם2013
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
ליאורה שחם-סורניסקירה
מרכז 'ריאן' לקידום תעסוקה בחברה הבדואית בנגב - נקודת המבט של המעסיקים2013
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
ליאורה שחם-סורניסקירה
מרכז 'ריאן' לקידום תעסוקה בחברה הבדואית בנגב - הערכה איכותנית של יישום תכנית הפעולה בשנת ההקמה2012
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
ליאורה שחם-סורניסקירה
מרכז 'ריאן' לקידום תעסוקה בחברה הבדואית בנגב - ניתוח תוצאות פעילות בתום שנת ההקמה (ממערכת תב"ת)2012
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
ליאורה שחם-סורניסקירה
20 עובדות על אקדמאים בני מיעוטים בישראל - לקראת יום העיון2011
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
סקירות ומחקרים בנושא עסקים בבעלות ערבים2011
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
 
12
הבא לעמוד אחרון
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה