כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
הודו2015
סחר חוץ
אוכלוסיות יחודיות נוספות
מינהל מחקר וכלכלהדוח שוטף
אוכלוסיית חבל עזה - מאפיינים, תעסוקה ומסגרת הטיפול באשנב -כל תמונת מצב והערכות ראשוניות בטרם הפעלת תוכנית ההתנתקות2005
שוק העבודה הכללי
אוכלוסיות יחודיות נוספות
מינהל המחקר דוח שוטף
מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה - שלושה חודשים אחרי הפינוי - דוח מס' 1 2005
אוכלוסיות יחודיות נוספות
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקר דוח שוטף
מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה וצפון השומרון - ששה חודשים אחרי הפינוי - דוח מס' 2 2006
אוכלוסיות יחודיות נוספות
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקרדוח שוטף
מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה וצפון השומרון - חמשה עשר חודשים אחרי הפינוי - דוח מס' 3 2007
אוכלוסיות יחודיות נוספות
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקר דוח שוטף
מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה וצפון השומרון - כעשרים וארבעה חודשים אחרי הפינוי - דוח מס' 4 2007
אוכלוסיות יחודיות נוספות
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקר דוח שוטף
מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה וצפון השומרון - שלוש שנים אחרי הפינוי - דוח מס' 52009
אוכלוסיות יחודיות נוספות
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקר דוח שוטף
מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה וצפון השומרון - ארבע שנים אחרי הפינוי - דוח מס' 6 2009
אוכלוסיות יחודיות נוספות
שוק העבודה הכללי
מיכל אלפסי, אלון פורתדוח שוטף
מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה וצפון השומרון - חמש שנים אחרי הפינוי - דוח מס' 7 2010
אוכלוסיות יחודיות נוספות
שוק העבודה הכללי
מיכל אלפסי, אלון פורת דוח שוטף
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה