כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
האם ניתן לצפות לגידול בשיעור ההשתתפות של אימהות בכוח העבודה בשל ההכרה בהוצאות הטיפול בילדים כהוצאה מוכרת לצורכי מס?2009
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
תעסוקת נשים בהייטק2009
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץסקירה
כמה נשים משתכרות עד שכר המינימום?2008
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
מצב התעסוקה של נשים ערביות בשנת 20062008
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
מסגרות קבוצתיות לילדים בגיל הרך והפיקוח עליהן, אומדנים לשנת 2007 2007
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג - ברמץסקירה
היוזמה הלאומית למען ילדי הגיל הרך - יישום סטנדרטים במעונות יום ובמשפחתונים, נובמבר 20072007
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהמצגת
מצב התעסוקה של נשים ערביות בגילאי 18-65 -לשנת 20062007
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
נשים בעולם העבודה - 25 עובדות על נשים עובדות בישראל - 20052007
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
אבות המוותרים על תפקיד בעבודה לטובת הטיפול בילדיהם 2007
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
עבודה חלקית בקרב אמהות לילדים בגיל הרך2006
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץדף מידע
סיוע ממשלתי למימון שירותי טיפול בילדים בגיל הרך - מה עושות מדינות אחרות? 2006
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץדף מידע
תעסוקת נשים – מאפיינים מרכזיים, 2004  
תעסוקת נשים ומעונות יום
  מצגת
מי נעזרת בעוזרת?2005
תעסוקת נשים ומעונות יום
אגט קראוס, אסנת פיכטלברג-ברמץדף מידע
הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך 2004
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץסקירה
השתתפות נשים ערביות בכח העבודה בעשור האחרון 2004
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץדף מידע
הטרדה מינית בצבא דיווחי נשים לאחר שיחרורן2004
תעסוקת נשים ומעונות יום
רונית הריס -אולשקדף מידע
מי שואפת להיות מנהלת 2003
תעסוקת נשים ומעונות יום
עדי ארטוםדף מידע
היעדרות נשים עובדות בהריון מהעבודה 2003
תעסוקת נשים ומעונות יום
נירית תושב-אייכנרדף מידע
אימהות רווקות, דיוקן 2000 2002
תעסוקת נשים ומעונות יום
רוני בר צורי, מיכל טלדף מידע
גיל פרישה לפנסיה 60 או 65, העדפותיהן של נשים צעירות2002
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץדף מידע
אמהות יוצאות לעבודה ולאן הילדים? 2002
תעסוקת נשים ומעונות יום
רונית נדיבדף מידע
פערים בין נשים לגברים בהשתתפות בכ"ע האזרחי, השוואה בינלאומית 2002
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץדף מידע
מעונות יום ויציאה לעבודה של אמהות לילדים קטנים, יעקב איש-שלום2000
תעסוקת נשים ומעונות יום
יעקב איש-שלוםסקירה
שינויים בגילאי הילדים במעונות ובמשפחתונים המוכרים2016
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץסקירה
שיקולים בבחירת סוג ההסדר הטיפולי לילד2016
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץמסמך יזום
הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך - מגמות נוכחיות והשינויים שחלו בעשור האחרון2016
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץ, מירב גרינשטיין סקירה
שיקולים בבחירת סוג ההסדר הטיפולי לילדים בגיל הרך2016
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץסקירה
אומדן למספר הילדים המשולבים במסגרות חינוכיות - טיפוליות פרטיות 2016
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג - ברמץ סקירה
נשים בשוק העבודה2016
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץמצגת
שיעור השימוש במעונות ובמשפחתונים מוכרים לפי גיל הילד (בחודשים)2016
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץדף מידע
דף ראשון דף קודם
הבא לעמוד אחרון
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה