כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
שיעור הכיסוי של המעונות והמשפחתונים המוכרים לפי רשויות מקומיות2016
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץמסמך יזום
האם ישנם מקצועות בהם נשים משתכרות בדומה לגברים? - פערי שכר בין נשים לבין גברים לפי משלחי יד 2016
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץמסמך יזום
אינדיקטורים מרכזיים על המעונות והמשפחתונים המוכרים 2000-2013 2016
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל המחקראוגדן נתונים
שיעור הכיסוי של המעונות והמשפחתונים המוכרים לפי רשויות מקומיות 2016
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץסקירה
האם ישנם מקצועות בהם נשים משתכרות בדומה לגברים? פערי שכר בין נשים לבין גברים לפי משלחי יד 2016
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץסקירה
מאפייני מסגרות טיפול בתשלום לילדים בגיל הרך2015
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץסקירה
עבודה מהבית - שכיחות השימוש של אימהות בהסדר זה ומידת תמיכתו במשפחה2015
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץסקירה
פערים מגדריים בשוק העבודה בשנת 2016 - ישראל ביחס למדינות המפותחות בעולם 2017
תעסוקת נשים ומעונות יום
שוק העבודה הכללי
אסנת פיכטלברג - ברמץמסמך יזום
פערים מגדריים בשוק העבודה בשנת 2016 - השוואה בינלאומית2017
תעסוקת נשים ומעונות יום
שוק העבודה הכללי
אסנת פיכטלברג-ברמץ סקירה
שמרתי את ילדי הגן - מעונות ומשפחתונים במגזר החרדי2017
תעסוקת נשים ומעונות יום
חרדים
אסנת פיכטלברג-ברמץמצגת
הכוח לשנות או החובה לשמר? - תעסוקת נשים חרדיות: עבודה ומשפחה 2017
חרדים
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסף מלחי מצגת
דף ראשון דף קודם
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה