כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
בוגרות פרוייקט 'רקיע' של מה"ט בשיתוף צה"ל - שביעות רצון מהלימודים לתואר הנדסאי ומצבן התעסוקתי של הבוגרות כחמש שנים בממוצע מסיום לימודיהן2012
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרות מקצועיות בעשור האחרון ובמודל ההשמה הרצוי2011
הכשרה מקצועית
בני פפרמןמצגת
מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרות יום במסלול "כיתת לימוד עם השמה" (בוגרי 2007-2008) 2010
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
מצבם התעסוקתי של המשתתפים בתוכנית השוברים של שירות התעסוקה - מחזור ב' 20082010
הכשרה מקצועית
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
מצבם התעסוקתי של בוגרי מה"ט שלמדו לתואר הנדסאי, כשנה מסיום לימודיהם (בוגרי 2008) 2010
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרות יום בענפי מתכת - מכונות ובניין2010
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרות מקצועיות במסגרת תוכנית השוברים של שירות התעסוקה2009
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
נושרים מהכשרות מקצועיות במסלול מבוגרים יום 2007 2009
הכשרה מקצועית
אלון פורתדף מידע
מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרה מקצועית במסלול מבוגרים יום כשנה וחצי לאחר סיום לימודיהם 2007 2009
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
ממצאי סקר בוגרי הכשרה מקצועית במסלול מבוגרים בוקר כחמש שנים לאחר ההכשרה 2009
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
הכשרות מקצועיות לנוער ומערכת החניכות - תמונת מצב 1994-20032009
הכשרה מקצועית
נירית תושב אייכנרסקירה
הורים יחידים - קורסי טכנאיות מחזורים א' - ב' - מה"ט2007
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
תוכנית השוברים להכשרה מקצועית של שירות התעסוקה - תמונת מצב מסקר מעקב ראשון2008
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
השלמת השכלה למובטלים ככלי להגברת השילוב בשוק העבודה2006
הכשרה מקצועית
ד"ר מיכל סופרסקירה
למידה לאורך החיים - קורסים והכשרות מקצועיות2005
הכשרה מקצועית
שרי פיירדף מידע
מצבם התעסוקתי של מובטלים שנתיים מסיום ההכשרה המקצועית2002
הכשרה מקצועית
צבי יוגבדף מידע
חיפוש ומציאת עבודה של בוגרי הכשרה מקצועית2002
הכשרה מקצועית
נירית תושב אייכנרדף מידע
מובטלים הלומדים בהכשרה מקצועית בישראל 1995-2000 2000
הכשרה מקצועית
מינהל המחקרדף מידע
ניתוח שינויים בתעסוקה ושכר של מובטלים בישראל בעקבות הכשרה מקצועית2001
הכשרה מקצועית
ד"ר אבנר אחיטוב, יונתן אייל, לי כהןסקירה
דיוקן המובטלים הלומדים במסלול הכשרה מקצועית למבוגרים2001
הכשרה מקצועית
חגית מורדף מידע
האם בוגרי הכשרה מקצועית משפרים את תנאי עבודתם?2001
הכשרה מקצועית
צבי יוגבדף מידע
בוגרי הכשרות שאינם בכ"ע2001
הכשרה מקצועית
יונתן איילדף מידע
דיוקן המבוגרים הלומדים הנדסאות וטכנאות בלימודי יום בהכשרה מקצועית2001
הכשרה מקצועית
מיכאל מורגדף מידע
דיוקן אקדמאים מובטלים הלומדים במסלול הסבה מקצועית 2001
הכשרה מקצועית
צבי יוגבדף מידע
השלמת השכלה למובטלים והשתלבות בעבודה2001
הכשרה מקצועית
מינהל המחקרדף מידע
מצבם התעסוקתי של בוגרי מה"ט שלמדו לתואר הנדסאי כשנה מסיום הלימודים, בוגרי 2009 2012
הכשרה מקצועית
אלון פורתמצגת
בוגרות פרוייקט 'רקיע' - שביעות רצון מהלימודים ומצבן התעסוקתי כ- 5 שנים בממוצע מסיום הקורס2012
הכשרה מקצועית
אלון פורתמצגת
נתוני בוגרי הכשרות יום שסיימו את לימודיהם בשנת 2009 וחשיפה למקצוע בטווח ארוך2011
הכשרה מקצועית
אלון פורתסקירה
מצבם התעסוקתי של בוגרי מה"ט כ- 5 ו- 10 שנים מסיום הקורס2010
הכשרה מקצועית
אלון פורתמצגת
מצבם התעסוקתי של המשתתפים בתוכנית השוברים של שירות התעסוקה – מחזור ב' 20082010
הכשרה מקצועית
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
דף ראשון דף קודם
הבא לעמוד אחרון
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה