כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
תוכנית כלכלית, תעסוקה והכבדות שאינן מאוזנות2002
שוק העבודה הכללי
בני פפרמןמאמר דעות
אבטלה בתקציב הלאומי- הפרקים שלא יכתבו2001
שוק העבודה הכללי
בני פפרמןמאמר דעות
פרויקט אתגר הבניה לחיילים 2001
שוק העבודה הכללי
אלי לוידף מידע
השתתפות האוכלוסייה המבוגרת בשוק העבודה - תאור מצב ומשמעויות למדיניות2001
שוק העבודה הכללי
פרופ' רות קלינובסקירה
שיעור המאורגנים בארגוני עובדים וכיסוי הסכמים קיבוציים, תמונת מצב 2000 2001
שוק העבודה הכללי
פרופ' ינון כהן, פרופ' יצחק הברפלד, ד"ר גיא מונדלק, ד"ר יצחק ספורטאסקירה
השביתה האחרונה במערכת החינוך בישראל2000
שוק העבודה הכללי
בני פפרמןדף מידע
המלצות הצוות לבחינת השינויים המוצעים בחוק שכר מינימום – 20002000
שוק העבודה הכללי
משרד העבודה והרווחהסקירה
שכירים העובדים מספר שעות רב, מרצונם החופשי או בעל כורחם? 2000
שוק העבודה הכללי
מירב גרינשטיין
השפעת גל העלייה על תעסוקת הותיקים בישראל2000
שוק העבודה הכללי
צבי הרקוביץ , ערן ישיבסקירה
הדינמיקה בשוק העבודה הישראלי1998
שוק העבודה הכללי
ערן ישיבסקירה
עסקים קטנים, בינוניים וגדולים במגזר העסקי בישראל, תמונת מצב 20042004
עסקים
שוק העבודה הכללי
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
תפוקה, פריון, שכר והפליה בקרב עובדים מבוגרים במגזר העסקי, נקודת מבטם של מעסיקים בישראל2014
שוק העבודה הכללי
בני פפרמןמצגת
תחושת האפליה של עובדים בישראל והסיכוי למפנה בגיוון התעסוקה - הוצג בכנס השנתי של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה2012
שוק העבודה הכללי
בני פפרמןמצגת
שוויון הזדמנויות, אפליה בעבודה והעסקה רב גונית, עמדות ותפיסות מנהלים2011
שוק העבודה הכללי
בני פפרמןמצגת
פילנתרופיה ומעורבות חברתית בישראל2016
שוק העבודה הכללי
רוני בר-צורימסמך יזום
דירוג ה - EPL, חקיקת עבודה בישראל בראיה השוואתית 2016
שוק העבודה הכללי
סער בן-פורתמסמך יזום
פרוייקט ניידות עובדים2016
שוק העבודה הכללי
סער בן-פורתמסמך יזום
חסמים ברישום ורישוי מהנדסי מבנים ואדריכלים2016
שוק העבודה הכללי
רם וייסמסמך יזום
ניתוח ההשלכות של כמות שעות העבודה של עובדי הייטק2016
שוק העבודה הכללי
סער בן פורת, ראובן פסחמסמך יזום
שינויים ברווחת האוכלוסיה בגילאי עבודה על פי תחושת העוני בשנים 2003 ו- 2013 2016
שוק העבודה הכללי
מרים גרינשטייןאוגדן נתונים
תעסוקת ערבים ממזרח ירושלים במערב העיר ובמזרחה - סקר מעסיקים 2016
שוק העבודה הכללי
ערבים
ד"ר שוקי הנדלססקירה
הביקוש לעובדים ומדדי תעסוקה נוספים בעסקים בבעלות ערבים במגזר העסקי רבעון 1/2016 2016
הביקוש לעובדים
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקרדוח שוטף
הביקוש לעובדים ומדדי תעסוקה נוספים בעסקים בבעלות ערבים במגזר העסקי רבעון 2/2016 2016
שוק העבודה הכללי
הביקוש לעובדים
מינהל המחקרדוח שוטף
הביקוש לעובדים במגזר העסקי בעסקים קטנים ובינוניים , רבעון 1/2016 2016
הביקוש לעובדים
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקרדוח שוטף
הביקוש לעובדים במגזר העסקי בעסקים קטנים ובינוניים , רבעון 2/2016 2016
הביקוש לעובדים
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקר דוח שוטף
הביקוש לכוח אדם מקצועי בתעשיה במחוז הצפון ונפת חיפה 2016
שוק העבודה הכללי
שוקי הנדלססקירה
העובדים בענפי ובמשלחי יד בתחום ה - ICT במשק הישראלי, 20132016
שוק העבודה הכללי
מירב גרינשטייןאוגדן נתונים
הגנה בחוק על עובדים בישראל בראי דירוגי ה - EPL של ארגון ה - OECD 2016
שוק העבודה הכללי
סער בן-פורתסקירה
סקר חסמים ברישום ורישוי מהנדסי מבנים ואדריכלים - תובנות הנובעות מהראיונות עם בני השיח 2016
שוק העבודה הכללי
רם וייססקירה
מהנדסי מבנים ואדריכלי בניין - פרופיל הנרשמים בפנקס המהנדסים והאדריכלים - דיוקן העובדים ומאפייני התעסוקה במשלח היד 2016
שוק העבודה הכללי
רם וייס, ג'ואנה מלול סקירה
דף ראשון דף קודם
הבא לעמוד אחרון
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה