כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
הצקות והתעמרות במקום העבודה, 20162016
שוק העבודה הכללי
ד"ר יריב איצקוביץ, פרופ' סיביל היילבורןסקירה
הצקות והתעמרות במקום העבודה 2016
שוק העבודה הכללי
בני פפרמן, רוני בר צוריסקירה
נצרת עילית - שני עשורים של שינוי 2016
שוק העבודה הכללי
אן לאני-וולדנרסקירה
בעלי היתר להעסקת עובדים זרים בסיעוד - מבט על 2010
שוק העבודה הכללי
רוני בר צוריסקירה
אוכלוסיית חבל עזה - מאפיינים, תעסוקה ומסגרת הטיפול באשנב -כל תמונת מצב והערכות ראשוניות בטרם הפעלת תוכנית ההתנתקות2005
שוק העבודה הכללי
אוכלוסיות יחודיות נוספות
מינהל המחקר דוח שוטף
מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה - שלושה חודשים אחרי הפינוי - דוח מס' 1 2005
אוכלוסיות יחודיות נוספות
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקר דוח שוטף
מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה וצפון השומרון - ששה חודשים אחרי הפינוי - דוח מס' 2 2006
אוכלוסיות יחודיות נוספות
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקרדוח שוטף
מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה וצפון השומרון - חמשה עשר חודשים אחרי הפינוי - דוח מס' 3 2007
אוכלוסיות יחודיות נוספות
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקר דוח שוטף
מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה וצפון השומרון - כעשרים וארבעה חודשים אחרי הפינוי - דוח מס' 4 2007
אוכלוסיות יחודיות נוספות
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקר דוח שוטף
מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה וצפון השומרון - שלוש שנים אחרי הפינוי - דוח מס' 52009
אוכלוסיות יחודיות נוספות
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקר דוח שוטף
מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה וצפון השומרון - ארבע שנים אחרי הפינוי - דוח מס' 6 2009
אוכלוסיות יחודיות נוספות
שוק העבודה הכללי
מיכל אלפסי, אלון פורתדוח שוטף
מצבם התעסוקתי של מפוני חבל עזה וצפון השומרון - חמש שנים אחרי הפינוי - דוח מס' 7 2010
אוכלוסיות יחודיות נוספות
שוק העבודה הכללי
מיכל אלפסי, אלון פורת דוח שוטף
פערים מגדריים בשוק העבודה בשנת 2016 - ישראל ביחס למדינות המפותחות בעולם 2017
תעסוקת נשים ומעונות יום
שוק העבודה הכללי
אסנת פיכטלברג - ברמץמסמך יזום
"תשלום תמורת ביצוע" בקרב רופאים בישראל 2017
שוק העבודה הכללי
ברוך לוימסמך יזום
ביקוש לעובדים בעסקים בבעלות ערבים - סיכום המדדים העיקריים, שנים 2011-2016 2017
ערבים
שוק העבודה הכללי
ד"ר שוקי הנדלסדוח שוטף
הביקוש לעובדים בעסקים בבעלות ערבים במגזר העסקי רבעון רביעי 20162017
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקר דוח שוטף
הביקוש לעובדים במגזר העסקי רבעון 4/16 - נתוני סקר המעסיקים השוטף של מינהל המחקר במשרד הכלכלה בעסקים קטנים2017
שוק העבודה הכללי
מינהל המחקר דוח שוטף
פערים מגדריים בשוק העבודה בשנת 2016 - השוואה בינלאומית2017
תעסוקת נשים ומעונות יום
שוק העבודה הכללי
אסנת פיכטלברג-ברמץ סקירה
מיומנויות ותעסוקה באוכלוסיה החרדית - ניתוחים מיוחדים מתוצאות סקר המיומנויות PIAAC - אוגדן נתונים 2017
חרדים
שוק העבודה הכללי
מרים גרינשטייןאוגדן נתונים
ייצוג וגיוון תעסוקתי במגזר העסקי בישראל - העסקת עובדים מהאוכולוסיה הערבית והחרדית במגזר העסקי2017
ערבים
שוק העבודה הכללי
חרדים
אסף מלחי, גלי ליס-גינסבורגסקירה
מאפייני תעסוקה והישגים במבחני מיומנויות קריאה, לפי מצב בריאות - ממצאים מסקר המיומנויות PIAAC בישראל 2017
אנשים עם מוגבלות
שוק העבודה הכללי
מיכל אלפסי-הנלי, מרים גרינשטייןסקירה
מאפייני עסקים בבעלות ערבים2017
ערבים
שוק העבודה הכללי
שוקי הנדלס סקירה
דף ראשון דף קודם
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה