כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 
כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
מדד היצואנים הקטנים היציבים בתעשייה הישראלית ומדד השינוי הרבעוני - רבעון שני 2015  
 
מדד "100" יצואני הסחורות המובילים בתעשייה הישראלית  
 
תחושת אפליה של מחפשי עבודה ועובדים ומה חושב הציבור על כך - 2010  
 
תחושת אפליה של עובדים ושל מחפשי עבודה, ומה הציבור חושב על כך - 2012  
 
תחושת אפליה של עובדים ושל מחפשי עבודה, וגיוון תעסוקתי במקומות עבודה - 2013  
 
שוויון הזדמנויות, אפליה בעבודה והעסקה רבגונית: עמדות ותפיסות מנהלים במגזר העסקי - 2011  
 
סקר מעסיקים: שוויון הזדמנויות בסקטור הפרטי והציבורי - 2012  
 
תעסוקת מבוגרים במגזר העסקי - נקודת המבט של המעסיקים - 2014  
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
הון חברתי והשלכותיו על השתלבות בעבודה במגזר החרדי2015
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחי, מרים אברמובסקימסמך יזום
הערכת מרכזי הכוון לתעסוקה לאוכלוסיה החרדית2015
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחי, ד"ר חן ליפשיץסקירה
העסקת חרדים במגזר העסקי מאפיינים וחסמים2015
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחיסקירה
שילוב משפחה ועבודה בקרב נשים חרדיות - סיכום תמות מרכזיות במסגרת מחקר איכותני2015
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסף מלחי, מרים אברמובסקיסקירה
הכשרה מקצועית ותעסוקה בקרב נשים חרדיות - דו"ח מחקר הערכה מסכם לתכנית "צופיה"2015
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
לי כהנרסקירה
הסדרי פנסיה ועמדות לגבי פרישה בחברה החרדית2014
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחיסקירה
שילוב בית - משפחה ועבודה בקרב נשים חרדיות2014
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסך מלחי, מרים אברמובסקימסמך יזום
תכנית למחקר הערכה למרכזי תעסוקה עירוניים לאוכלוסייה החרדית2014
חרדים
אוכלוסיות מיוחדות
אסף מלחימסמך יזום
זיהוי היקפי העסקת חרדים ומיפוי תחומי העסקה2014
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחימסמך יזום
מחקר הערכה מתמשך לתוכנית שח"ר2014
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחימסמך יזום
ליווי והערכה לקרן ק.מ.ח (קידום מקצועי חרדי)2014
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחימסמך יזום
ליווי והערכה של סטודנטים חרדים הלומדים במסגרת לימודי הנדסאות 2014
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחימסמך יזום
מחקר הערכה לתוכנית 'צופיה'2014
חרדים
אוכלוסיות מיוחדות
ד"ר לי כהנרמסמך יזום
הסדרי פנסיה וחסכון לפני פרישה במגזר החרדי2014
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחימסמך יזום
הערכת תכנית ח"ן - ייעוץ תעסוקתי בסמינרים לנשים חרדיות 2014
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
יעל גולדפרבסקירה
לימודי הנדסאות בקרב גברים חרדים - הערכה איכותנית בשלב לימודי מכינה קדם טכנולוגית2014
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
גיורא גולן, אסף מלחיסקירה
תכנית "תבל" - תוכנית לקידום היצוא במגזר הערבי2014
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
סחר חוץ
שוקי הנדלססקירה
'מתווה הגיוס' לגברים חרדים והשפעתו על פוטנציאל תעסוקתם 2014
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
מינהל מחקר וכלכלהמסמך מדיניות
סטודנטים חרדים: ישיבה, עבודה ומערכת השכלה גבוהה המונית2013
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
נרי הורוביץסקירה
השתלבות בשוק העבודה של בוגרות סמינרים במגזר החרדי2013
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
יעל גולדפרבסקירה
גברים חרדים בשירות צבאי טכנולוגי - השתלבות בוגרי מסלול שח"ר בשוק העבודה2013
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
אסף מלחיסקירה
השתלבות אקדמאים חרדים בעבודה 2013
אוכלוסיות מיוחדות
חרדים
ד"ר דן קאופמן,רעות מרציאנוסקירה
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה