כלים ומאגרי מידע

 

 חיפוש מחקרים וסקרים

 
 
 
 
 
סוג פרסום
 
 
 

מחקרים

כותרתמטהשנת פרסוםמטהנושאים   שם המחברמטהסוג מחקרמטה
פערים מגדריים בשוק העבודה בשנת 2012 ישראל ביחס למדינות מפותחות בעולם2013
תעסוקת נשים ומעונות יום
רעות הררי-קמרסקירה
היעדרויות הורים מהעבודה בשל מחלות הילדים 2013
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץ, מירב גרינשטייןסקירה
שוברים לסבסוד מסגרות חינוך לגיל הרך2012
תעסוקת נשים ומעונות יום
ד"ר כרמל מעוז-דותןסקירה
צהרונים המוכרים ע"י משרד הכלכלה, שנה"ל תשע"א2012
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץ, רונית הריס-אולשקסקירה
צהרונים המוכרים ע"י משרד הכלכלה 2012
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץ, רונית הריס-אולשקסקירה
ביצוע סקרים ואיסוף שאלונים באמצעות האינטרנט - ניתוח המקרה של סקר הטרדות מיניות2012
תעסוקת נשים ומעונות יום
ד"ר דורית בן-ברוך, מריה ליברזוןסקירה
המחיר הכלכלי של הטרדות מיניות במקום העבודה2012
תעסוקת נשים ומעונות יום
בני פפרמןמצגת
דיוקן הנשים שהוטרדו מינית במקום העבודה2012
תעסוקת נשים ומעונות יום
רונית הריס אולשקמצגת
הטרדה מינית בעבודה - ממצאים מסקרים באמצעות טלפון ואינטרנט2012
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץ, רונית הריס-אולשקסקירה
מדיניות שילוב עבודה משפחה: ממצאים מארגונים בינלאומיים מדינות ומעסיקים2012
תעסוקת נשים ומעונות יום
ד"ר מיכל פרנקלסקירה
חופשת לידה וחזרה הדרגתית לעבודה 2012
תעסוקת נשים ומעונות יום
רעות הררי-קמר, אסנת פיכטלברג-ברמץסקירה
דיוקן האישה הערביה העובדת - לקראת יום האישה הבינלאומי 2011 2012
תעסוקת נשים ומעונות יום
אוכלוסיות מיוחדות
ערבים
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
נשים בהשוואה לגברים בעולם העבודה2011
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץ, רונית הריס-אולשקסקירה
פערים מגדריים בשוק העבודה בשנת 2009 - ישראל ביחס למדינות המפותחות בעולם2011
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
פערים תעסוקתיים בין נשים לבין גברים, 20082011
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
מספר הילדים במעון ובכיתותיו - ממצאים ממפקד מעונות יום לגיל הרך המוכרים ע"י משרד הכלכלה2011
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץ, רונית הריס-אולשק, אורית ענביסקירה
פיקוח על מסגרות חינוכיות - טיפוליות לילדים בגיל הרך - ישראל במבט משווה2010
תעסוקת נשים ומעונות יום
נעה לאור, אשר בן-אריהסקירה
פעילויות העשרה במעונות, המזון ומבנה המעון - ממצאים ממפקד מעונות יום לגיל הרך המוכרים ע"י משרד הכלכלה והתעשייה2010
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהאוגדן נתונים
לקראת יישום החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים (2008): רקע והיבטים השוואתים2010
תעסוקת נשים ומעונות יום
ד"ר מיכל פרנקל סקירה
מיפוי מסגרות חינוכיות -טיפוליות פרטיות לגיל הרך2010
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץ, רונית הריס-אולשקסקירה
סבסוד מסגרות לגיל הרך: ישראל בפרספקטיבה משווה2010
תעסוקת נשים ומעונות יום
רוני הולר, ג'וני גלסקירה
20 עובדות על פערים תעסוקתיים בין נשים לגברים לקראת יום האישה הבינלאומי 20102010
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
נשים בשוק העבודה - איוש משרות והפסקת עבודה 2010
תעסוקת נשים ומעונות יום
ד"ר שוקי הנדלססקירה
מאפייני הצוותים העובדים במעונות יום לגיל הרך המוכרים במשרד התמ"ת - ממצאים של מפקד מעונות מיוחדמאפייני הצוותים העובדים במעונות יום לגיל הרך המוכרים במשרד הכלכלה והתעשייה- ממצאים של מפקד מעונות מיוחד2009
תעסוקת נשים ומעונות יום
דבורה פריד, רונית הריס-אולשק, אסנת פיכטלברג-ברמץסקירה
האם ניתן לצפות לגידול בשיעור ההשתתפות של אימהות בכוח העבודה בשל ההכרה בהוצאות הטיפול בילדים כהוצאה מוכרת לצורכי מס?2009
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהסקירה
תעסוקת נשים בהייטק2009
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג-ברמץסקירה
כמה נשים משתכרות עד שכר המינימום?2008
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
מצב התעסוקה של נשים ערביות בשנת 20062008
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהדף מידע
מסגרות קבוצתיות לילדים בגיל הרך והפיקוח עליהן, אומדנים לשנת 2007 2007
תעסוקת נשים ומעונות יום
אסנת פיכטלברג - ברמץסקירה
היוזמה הלאומית למען ילדי הגיל הרך - יישום סטנדרטים במעונות יום ובמשפחתונים, נובמבר 20072007
תעסוקת נשים ומעונות יום
מינהל מחקר וכלכלהמצגת
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה