כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 שוק העבודה הכללי

 
 

תחום מחקר זה מכיל את כל הנושאים הקשורים לשוק העבודה ובתחומי אחריות המשרד, שאינם כלולים בתחומים האחרים. הנושאים הנחקרים הם: אבטלה, פנסיה ועוד.

 

 


בשנים האחרונות, חלו שינויים מהותיים בשווקי העבודה ובהסדרי התעסוקה. לאור התפתחות זו, המשרד מתכנן ועורך מחקרים בנושא, אשר יעסקו במגוון השינויים בהסדרי תעסוקה הקשורים במעבר ל"עולם העבודה החדש". הנושאים המרכזיים אשר יבחנו הם שינויים ארגוניים כגון רכישות ומיזוגים ושינויים בהתפלגות דפוסי העסקה, עבודה באמצעות קבלני כח אדם או קבלני משנה, שינויים במגמות ובמאפיינים של עבודת עצמאים, עבודה בסופי שבוע, עבודה מרחוק ושינויים במגמות של היצע שעות עבודה, עבודה חלקית, עבודה במשמרות.


חברות כח אדם
העסקה באמצעות קבלני כ"א הנה פלח תעסוקה ההולך וגדל במרבית המדינות המפותחות. בשונה מיחסי העסקה דואלים בין עובד ומעביד, העסקה באמצעות קבלני כ"א מערבת שלושה שחקנים: עובד, קבלן כ"א, וארגון המשתמש בשירותי העובד של קבלן כ"א. בהסדר ההעסקה באמצעות קבלן כ"א, יש לעובד שני מעסיקים, מעסיק חוזי – קבלן כוח האדם ומעסיק בפועל – הארגון המשתמש בשרותי קבלן כוח האדם. אע"פ שחוזה העבודה אשר נחתם בין העובד לבין קבלן כוח האדם משמש כבסיס החוקי ליחסי העסקה המתנהלים בין שלושת הצדדים, בפועל, מערכת יחסי העבודה היומיומיים אותם חווה העובד מנוהלת ומכוונת על ידי הארגון המשתמש. ומכאן היווצרותה של מערכת משולשת של יחסי העסקה.
הרשות לתכנון כ"א ביצעה ומבצעת סקרים, במטרה ללמוד את המאפיינים של שלושת הגורמים המעורבים ביחסי העסקה זו.
סקר מועסקים באמצעות קבלני כ"א:
·      מתודולוגיה:
שנת איסוף הנתונים: 1999-2000
גורם מבצע: דחף
מטרת המחקר: ניתוח מאפייני המועסקים באמצעות קבלני כ"א
הערות כלליות:
איסוף הנתונים נערך בשני שלבים:
 
בשלב הראשון אותר מדגם מועסקים באמצעות קבלני כ"א באמצעות סקרי הומניבוס (36 סקרים על מדגמים של 500 נבדקים).
 
בשלב השני נעשתה פנייה חוזרת למדגם המועסקים באמצעות קבלני כ"א ועליהם הורץ השאלון.
 
זמינות השאלון: אינו קיים במדיה מגנטית, קיים עותק ברשות.
 
תוצרים: רונית נדיב (2003) סקירה העסקה באמצעות קבלני כ"א, 2000
 

סקר ארגונים וחברות המשתמשים בשירותי קבלני כ"א:
·         מטרות הסקר:
1.      ללמוד על המאפיינים הארגונים של מעסיקים אשר העסיקו בעבר עובדי קבלני כ"א.
2.      לאפיין את הקשר העסקי אשר התנהל בין קבלני כ"א לארגונים המשתמשים בשירותיהם
3.      לבחון מה היו הסיבות העיקריות לשימוש בעובדי קבלני כ"א
4.      לבחון מה היו הסיבות העיקריות להפסקת העסקתם של עובדים באמצעות קבלני כ"א
5.      לבחון באיזו מידה עובדי קבלני כ"א היו משולבים בפעילויות ארגוניות שונות – כגון הדרכה, קידום ופעילויות ארגוניות נוספות
6.      ללמוד על תנאי העבודה והשכר של עובדי קבלני כ"א
7.      לנתח באיזו מידה התיקון לחוק קבלני כ"א השפיע על הפסקת העסקתם של עובדי חברות כ"א במגזר העסקי
8.      לבדוק האם ובאיזו מידה עובדי קבלני כ"א נקלטו בארגונים בהם עבדו.
9.      להשוות בין ארגונים אשר העסיקו בעבר עובדים באמצעות קבלני כ"א דומים במאפייניהם לארגונים אשר נוהגים להעסיק עובדים באמצעות קבלני כ"א גם כיום.

·      מתודולוגיה:
שנת איסוף הנתונים: 2003
גורם מבצע:
BDI, במסגרת סקר מעסיקים שוטף
מטרת המחקר: ניתוח מאפיינים ארגוניים של ארגונים המעסיקים עובדי קבלני כ"א.
הערות כלליות:
קובץ הנתונים מורכב משני תתי אוכלוסיות: ארגונים אשר העסיקו עובדי קבלני כ"א במהלך 2003, וארגונים שבעת יום הראיון לא השתמשו בעובדי קבלני כ"א אולם בין השנים 2001-2003 השתמשו בעובדי קבלני כ"א.
זמינות השאלון: מצורף בתיקייה
תוצרים: רונית נדיב (בהכנה) ארגונים המעסיקים עובדי קבלני כ"א
 
א.     ארגונים אשר העסיקו בעבר עובדי קבלני כ"א
ב.   ארגונים אשר מעסיקים כיום עובדי קבלני כ"א
 
סקר קבלני כ"א הפועלים ברישיון:
·       מתודולוגיה:
שנת איסוף הנתונים: 2002
גורם מבצע: קובץ מנהלי של משרד התמ"ת אשר הוכן ע"י הרשות לתכנון כ"א מתיקי קבלני כ"א הפועלים ברשיון הרשומים ביחידה לאכיפת חוק קבלני כ"א.
מטרת המחקר: ניתוח ענף קבלני כ"א, התפתחות מאפיינים ותחומי פעילות.
 
הערות כלליות:
קובץ הנתונים מורכב הן מהשאלון אשר חובר ע"י הרשות לתכנון כ"א ומצורף כאן והן מחומר מנהלי אשר היה קיים במשרדי היחידה האחראית על אכיפת חוק קבלני כ"א.
 
זמינות השאלון: מצורף בתיקייה
תוצרים: רונית נדיב (בהכנה) קבלני כ"א הפועלים ברישיון
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו