מחקרים וסקרים

כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 סקרים ושאלונים

 
 
מחקרי ופרסומי מינהל מחקר וכלכלה נחלקים בעיקרם לשלושה:
 
1. מחקרים המבוססים על עיבודים שנערכים במינהל על קבצי נתונים שהמינהל רוכש מגופים שונים, בעיקר מהלמ"ס. בין הקבצים הללו, ניתן למנות את הסקר החברתי, סקר כוח אדם וסקר הכנסות שכירים, סקר הוצאות משפחה וסקר בריאות וכולי.

2. מחקרים המבוססים על עבודות שדה הנערכות במסגרת מינהל המחקר, אשר במסגרתן מתבצעים ראיונות (טלפוניים ופנים – אל – פנים וקבוצות מיקוד), הקלדות הנתונים, טיוב קבצים, עיבודים סטטיסטיים והפקת הדו"חות.
 
3. מחקרים המבוססים על קבצים מינהליים, הנוצרים כתוצאה מהפעלת תוכניות וכלים של המשרד, שבמסגרתן נאספים נתונים על המשתתפים. בין הקבצים הללו, ניתן למנות את קבצי הנתונים של האגף להכשרה מקצועית, קובץ שכר מינימום מותאם, קובצי סחר חוץ של המל"ם, קובץ מרכז השקעות וכו'.
 
בעמוד זה ניתן למצוא מסמכי מתודולוגיה ושאלונים של מחקרים המבוססים על עבודות שדה שנעשו במינהל המחקר וכן על בסיס קבצים מינהליים.
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו