מכרזים וקולות קוראים

 
 
 
 
 
פרסוםמטה   תאריך פרסוםמטהסוג פרסוםמטהזירהמטה
קול קורא למסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית
23/02/2017קול קוראהזנקפתח הכל  
קול קורא להגשת הצעות לפרויקטים להדגמת טכנולוגיות ישראליות חדשניות בתחומי תשתיות והגנת הסביבה במתקני מערכת הביטחון kolkorebitahonfeb2017.pdf
23/02/2017קול קוראפתח הכל  
קול קורא מסלול מימ"ד סבב 10 kolkoremeimadfeb2017.pdf
23/02/2017קול קוראתשתית טכנולוגיתפתח הכל  
קול קורא למסלול ויזות חדשנות מסלול ויזות חדשנות
23/02/2017קול קוראהזנקפתח הכל  
מכרז פומבי 03/2016 - לקבלת שירותי ניהול מאגד "PETACLOUD" ,"ATID", "ALTIA" מודעה לפרסום מכרז מנהלי מאגדים
01/03/2016מכרזתשתית טכנולוגיתפתח הכל  
הקמת מאגד בנושא מטרולוגיה לזיהוי ואפיון רב ממדי של פגמים ננומטרים mdm.pdf
24/02/2016קול קוראתשתית טכנולוגיתפתח הכל  
קול קורא בנושא פולימרים לדלקים polimerim.pdf
03/08/2016קול קוראתשתית טכנולוגיתפתח הכל  
הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק יחיד hitkashrut_sapak1.docx
08/11/2016מכרזכלליפתח הכל  
קול קורא - מכינת מו"פ לחברות מהענפים המסורתיים קול קורא - מכינת מו"פ לחברות מהענפים המסורתיים
קול קוראפתח הכל  
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה