אישורי השקעות והטבות מס

 
 

יחידת ידע, מיסוי והשקעות אחראית על מתן אישורים שונים הן לחברות הנתמכות על ידי רשות החדשנות והן לחברות שאינן נתמכות אך עוסקות במחקר ופיתוח ופועלות במדינת ישראל. היחידה עוסקת בתחומים הבאים: מתן אישורים בגין גיוס השקעות, הלוואות, העברת ייצור וידע בארץ ולחו"ל לחברות נתמכות. וכן במתן אישורים לצורך קבלת תמריצים ממשלתיים או הטבות כלליות: הקלות במס הכנסה, הטבות מס לפי חוק האנג'לים, אישורים מיוחדים להנפקה בבורסה לניירות ערך, אישור לצורך קבלת מענק מהרשות לפיתוח ירושלים ועוד.

השקעות
ניהול ידע
הטבות מס
הטבות אחרות
השקעות
ניהול ידע הטבות מס הטבות אחרות
 • בקשה לשינוי בהרכב הבעלות ו/או באמצעי השליטה (ישראלי, זר).
 • בקשה להטלת שעבוד כנגד הלוואה.
 • הנפקה בבורסה.  
 • העברת ייצור לחו"ל,
 • העברת ידע בארץ ולחו"ל, שיתוף בידע בין שתי חברות ישראליות
 • מתן רישיון שימוש בידע.
​​
 • סעיף 20 א לפקודת מס הכנסה.
 • אישורים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון
 • חוק האינג'לים
 • עובד מדעי בשבתון.
​​
 • הנפקת חברת מו"פ בבורסה בתל אביב.
 • הרשות לפיתוח ירושלים
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו