להרשמה לניוזלטר של רשות החדשנות לחצו כאן
מוקד לפניות ציבור
 

 אנשי קשר ברשות החדשנות

 
 
 
 
 
מוקד פניות הציבור
 
 
 
 

01 מחלקת שירות (קליטת בקשות)

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
מחלקת שירותקליטת בקשות ושאלות כלליות03-715790003-5173734דואר אלקטרונימחלקת שירות (קליטת בקשות)
כהן עמרימנהל מחלקת שירות03-7157974   דואר אלקטרונימחלקת שירות (קליטת בקשות)
כהן לירפרנטית מחלקת שירות03-7157976   דואר אלקטרונימחלקת שירות (קליטת בקשות)
זוארץ אילהרפרנטית מחלקת שירות03-7157977   דואר אלקטרונימחלקת שירות (קליטת בקשות)

02 מחלקת התקשרויות (החתמת חברות והפעלת תיקים)

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
אלון אילניתמנהל התקשרויות03-715793503-5100155דואר אלקטרונימחלקת התקשרויות (החתמת חברות והפעלת תיקים)
ראניה ליטלהתקשרויות03-7157933   דואר אלקטרונימחלקת התקשרויות (החתמת חברות והפעלת תיקים)
גרייבר שושיהתקשרויות03-7157934   דואר אלקטרונימחלקת התקשרויות (החתמת חברות והפעלת תיקים)

03 מחלקת תשלומים

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
מחלקת תשלומיםמקדמות, תשלומים שוטפים, תקציבאות, בקשה לשינויים03-715795703-5100622דואר אלקטרונימחלקת תשלומים
צחי שירהמנהלת מחלקת תקציב ותשלומים03-7157958   דואר אלקטרונימחלקת תשלומים
אטיאס אורןכלכלן תשלומים03-7157952   דואר אלקטרונימחלקת תשלומים
ברנשטיין אינגרידכלכלן תשלומים03-7157953   דואר אלקטרונימחלקת תשלומים
פרדו רחלכלכלן תשלומים03-7157956   דואר אלקטרונימחלקת תשלומים
מנדלבוים עדןכלכלן תשלומים03-7157954   דואר אלקטרונימחלקת תשלומים
פרומן גליתתקציבאית ראשית03-7157955   דואר אלקטרונימחלקת תשלומים

04 מחלקת ביקורת (ביקורות פיננסיות, ביניים וסגירת תיקים)

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
מחלקת ביקורתביקורות פיננסיות, סגירת תיקים03-7157965   דואר אלקטרונימחלקת ביקורת (ביקורות פיננסיות, ביניים וסגירת תיקים)
לביא דודימנהל מחלקת ביקורת03-7157967   דואר אלקטרונימחלקת ביקורת (ביקורות פיננסיות, ביניים וסגירת תיקים)
בראל אביביקורת03-7157968   דואר אלקטרונימחלקת ביקורת (ביקורות פיננסיות, ביניים וסגירת תיקים)
לוי הילהביקורת03-7157969   דואר אלקטרונימחלקת ביקורת (ביקורות פיננסיות, ביניים וסגירת תיקים)
סוויסה רויטלביקורת03-7157970   דואר אלקטרונימחלקת ביקורת (ביקורות פיננסיות, ביניים וסגירת תיקים)

05 אגף תמורה

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
גולדשטוף שירהמנהלת מחלקת תמריצים03-7157973   דואר אלקטרוניאגף תמורה
טנג'י נטעמחלקת תמריצים03-7157972   דואר אלקטרוניאגף תמורה
קמה ירדןועדת השקעות03-7157971   דואר אלקטרוניאגף תמורה
לוין הללמנהל מחלקת קנין רוחני03-7157993   דואר אלקטרוניאגף תמורה

06 קרן תמורה

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
מחלקת קרן תמורהתמלוגים, קניין רוחני03-715796403-5165090דואר אלקטרוניקרן תמורה
וסרמן רומןתמורה03-7157959   דואר אלקטרוניקרן תמורה
פז דנהתמורה03-7157960   דואר אלקטרוניקרן תמורה
קופרווסר ליטלתמורה03-7157961   דואר אלקטרוניקרן תמורה
מאור טליהתמורה03-7157962   דואר אלקטרוניקרן תמורה

07 חטיבת התפעול והתמיכות

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
ז'ולטי אבירםמנהל חטיבת תפעול ותמיכות03-7157950   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
פרלשטיין יוליהמנהלת אגף תקציב ובקרה03-7157951   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
יגן סיגליתמנהלת אגף תמורה03-7157966   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות

08 זירת הזנק

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
אלדן אניהמנהלת זירת הזנק03-5118127   דואר אלקטרוניזירת הזנק
בק איתימנהל תכנית החממות03-5118163   דואר אלקטרוניזירת הזנק
גליק גליתרכזת חממות03-511816003-5173734דואר אלקטרוניזירת הזנק
לב סלעיתמנהלת קשרי תעשיה03-5118161   דואר אלקטרוניזירת הזנק
טל איריסרכזת חברות מתחילות03-5118147   דואר אלקטרוניזירת הזנק
קלסקין ענתרכזת חממות03-5118164   דואר אלקטרוניזירת הזנק
סגל טלירכזת תנופה03-7157996   דואר אלקטרוניזירת הזנק

09 זירת חברות בצמיחה

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
דגן שגיאזירת צמיחה03-7157997   דואר אלקטרוניזירת חברות בצמיחה
גולצמן צביקהמנהל תכניות קרן המו"פ03-7157998   דואר אלקטרוניזירת חברות בצמיחה

10 זירת תשתית טכנולוגית

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
פלד אילןמנהל זירת תשתית טכנולוגית03-5118113   דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית
פורת עמירםסגן תשתיות לאקדמיה03-7157980   דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית
כנפי טלרכזת מאגדים ומנהלות03-511811403-5100622דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית
הרוש קורלרכזת תשתיות תעשיה03-5118110   דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית
בוריאן ליטלרכזת תשתיות לאקדמיה03-5118109   דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית
זירת תשתית טכנולוגיתזירת תשתית טכנולוגית     דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית
זאבי אביבסגן תשתיות לתעשיה03-71579790   דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית

11 המערך הבינלאומי

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
בירן דנימנהל המערך הבינלאומי03-7157939   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
לובטון אבימנהל דסק אסיה פסיפיק03-5118197   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
טפיירו מרבמנהלת תכניות אסיה03-5118169   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
גושן טליהמנהלת תכניות אסיה03-5118166   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
רפואה שירלימנהלת קרן סינגפור03-5118170   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
שבת דבורהמנהלת קרן קוריאה03-5118183   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
שמאי ישראלמנהל דסק אמריקות03-5118100   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
כהן יונתןמנהל תכניות צפון אמריקה03-5118155   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
אבלסון לסמנהל תכניות צפון אמריקה03-5118139   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
בר גל נעםתאגידים רב לאומיים03-5118116   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
הופמן אלןמנהל תכנית אמריקה הלטינית03-7157987   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
מונטמיור אבנר מנהל פעילות קרן ישראל-קנדה03-7157986   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
טל דורמנהל תכניות אסיה03-5118117   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי

12 איסרד

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
שלו נילימנהלת ISERD03-5118124   דואר אלקטרוניאיסרד
אוסי ניריתמנהלת משרד03-511812203-5170020דואר אלקטרוניאיסרד
ד"ר מנדלבליט נילימנהלת מחלקת חלל, תחבורה, ננוטכנולוגיה, חומרים, ייצור ותהליכים ותשתיות מחקר03-5118120   דואר אלקטרוניאיסרד
ד"ר לנקרי תמנה דיקלהראשת תחום תשתיות מחקר, תעופה וחלל03-5118191   דואר אלקטרוניאיסרד
אביטל חיראש תחום חומרים, ייצור ותהליכים03-5118181   דואר אלקטרוניאיסרד
זוהר אורנהראשת תחום ERC ו-Widespread03-5118125   דואר אלקטרוניאיסרד
לניר שירהראשת תחום תחבורה     דואר אלקטרוניאיסרד
הירש סמדרמנהלת מחלקת ERC, מארי קירי - ניידות חוקרים, מדעי החברה ו-Widespread03-5118126   דואר אלקטרוניאיסרד
קרניול אילהמנהלת מחלקת בריאות, מזון חקלאות וביוטכנולוגיה, אנרגיה וסביבה, AAL03-5118119   דואר אלקטרוניאיסרד
רהב מתןראש תחום מארי קירי ו-SME Instrument03-5118171   דואר אלקטרוניאיסרד
בן ארצי גרשון ליאורראשת תחום אנרגיה וסביבה03-5118182   דואר אלקטרוניאיסרד
פסיאר טליהפרויקטורית Idealist03-5118158   דואר אלקטרוניאיסרד
ד"ר קידר פריזנט מיהראשת תחום בטחון03-5118167   דואר אלקטרוניאיסרד
דאר הדסראשת תחום מידע, תקשורת, תוכנה וטכנולוגיות עתידיות03-5118123   דואר אלקטרוניאיסרד
ערד רןמנהל מחלקת תכניות דו לאומיות מערב אירופה ותכנית ה-SME03-5118152   דואר אלקטרוניאיסרד
בר שדה עוזימנהל מחלקת תכניות דו לאומיות מרכז ומזרח אירופה ויורקה03-5118185   דואר אלקטרוניאיסרד
פרידל רותראשת תחום תכניות דו לאומיות צפון ומערב אירופה, SME INSTRUMENT יורוסטארס ו-EEN03-5118190   דואר אלקטרוניאיסרד
גור הורוביץ נועהראשת תחום בריאות, מזון, חקלאות וביוטכנולוגיה,  AAL03-5118190   דואר אלקטרוניאיסרד
סקר דןמנהל מחלקת מידע, תקשורת, תוכנה, בטחון וטכנולוגיות עתידיות 03-5118121   דואר אלקטרוניאיסרד

13 זירת ייצור מתקדם

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
שדמי אבנרמנהל זירת ייצור מתקדם03-7157937   דואר אלקטרוניזירת ייצור מתקדם

14 זירת חברתי-ציבורי

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
קריגר נעמימנהלת זירת חברתי-ציבורי03-7157925   דואר אלקטרוניזירת חברתי-ציבורי
אקר נועהראש תחום מדיניות 03-5118159   דואר אלקטרוניזירת חברתי-ציבורי

15 התכנית להשבת אקדמאים

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
רוזנברג צלליתאחראית השמה וגיוס03-5118102   דואר אלקטרוניהתכנית להשבת אקדמאים
כרמון-שטראוס שגיתמתאמת קשר03-5118173   דואר אלקטרוניהתכנית להשבת אקדמאים
רם סיגלמתאמת קשר03-5118135   דואר אלקטרוניהתכנית להשבת אקדמאים
צחור אילניתמתאמת קשר03-5118176   דואר אלקטרוניהתכנית להשבת אקדמאים
נוילנדר הדרמתאמת קשר     דואר אלקטרוניהתכנית להשבת אקדמאים

16 מערך טכנולוגי וענפי השוק

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
שנרך צחימנהל המערך הטכנולוגי וענפי השוק03-5118154   דואר אלקטרונימערך טכנולוגי וענפי השוק
ד"ר דימנט לזרוביץ' סטלהסגנית ראש מערך הטכנולוגיות וענפי השוק03-7157932   דואר אלקטרונימערך טכנולוגי וענפי השוק
שאקי גילראש ענף03-5118142   דואר אלקטרונימערך טכנולוגי וענפי השוק
כהן בתיהרכזת לוגיסטיקה ופרויקטים03-5118178   דואר אלקטרונימערך טכנולוגי וענפי השוק
דדון ענתאחראית יחידת מנהלה03-7157948   דואר אלקטרונימערך טכנולוגי וענפי השוק
קולת עמרירכז פרוייקטים03-7157931   דואר אלקטרונימערך טכנולוגי וענפי השוק

17 חטיבת משאבים

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
היברט מישלמנהל חטיבת משאבים03-5118106   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
כספי שושימנהלת אגף משאבי אנוש03-5118131   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
סחרוביץ טניהרכזת תפעול03-511810703-7157655דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
שרון ליאתמנהלת גיוס03-5118149   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
אלבכר שבירכז תפעולי03-7157920   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
ברלב בנימנהל רכש03-5118184   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
אילני אלדדמנמ"ר03-5118195   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
רוטשטיין איתןמנהל פרויקטורים03-7157942   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
דודו יהודהמנתח מערכות03-7157943   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
ריבקין אלכסתכניתן03-7157944   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
מלמד שמואלתוכניתן03-7157914   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
דריקס הילהמנהלת תחום מכרזים והתקשרויות03-7157982   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
אלימלך שלומימחשוב03-5118138   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים

18 חטיבת אסטרטגיה וכלכלה

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
גבאי אוריסמנכ"ל אסטרטגיה וכלכלה03-5118177   דואר אלקטרוניחטיבת אסטרטגיה וכלכלה
נזרי שלומירכז תחום מחקר כלכלי03-5118179   דואר אלקטרוניחטיבת אסטרטגיה וכלכלה
לינזן נטעראש תחום מדיניות03-7157949   דואר אלקטרוניחטיבת אסטרטגיה וכלכלה
ווסר טובהמתמחה03-7157910   דואר אלקטרוניחטיבת אסטרטגיה וכלכלה
צימבליסטה יאירתקציבן רשות03-5118148   דואר אלקטרוניחטיבת אסטרטגיה וכלכלה

19 לשכה משפטית

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
נוימן צפריריועץ משפטי03-511815003-7157948דואר אלקטרונילשכה משפטית ומבקר פנים
קפון ליעורך דין03-5118187   דואר אלקטרונילשכה משפטית ומבקר פנים

20 חשבות

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
שליין יוחנןחשב03-5118108   דואר אלקטרוניחשבות
חדד אוריתחשבונאית ראשית03-7157918   דואר אלקטרוניחשבות
עמרם צילהחשבת שכר03-511810403-5170232דואר אלקטרוניחשבות
צדוק בנימנהל מחלקת תשלומים03-7157919   דואר אלקטרוניחשבות
דדון רחלירכזת תשלומים03-7157917   דואר אלקטרוניחשבות
דרעי נופררכזת התחייבויות03-7157927   דואר אלקטרוניחשבות

21 אגף שיווק ודוברות

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
רייספלד מיכלמנהלת אגף שווק ודוברות03-5118198   דואר אלקטרוניאגף שיווק ודוברות
צימקינד מירימנהלת דיגיטל03-7157907   דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית
ויצר-שבתאי נעהאחראית כנסים ותערוכות03-7157906   דואר אלקטרוניאגף שיווק ודוברות

22 לשכה

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
אהרון אהרוןמנכ"ל03-7157905   דואר אלקטרונילשכה
בן-צור עמיתראש מטה03-7157905   דואר אלקטרונילשכה
אורן בר קאריןמזכירת מנכ"ל03-7157905   דואר אלקטרונילשכה
ארמלין מעייןרל"שית03-7157140   דואר אלקטרונילשכה
גל-עד גליהרל"שית03-5118140   דואר אלקטרונילשכה

23

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
אברהמי משה   03-5118105   דואר אלקטרוני  
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה