להרשמה לניוזלטר של רשות החדשנות לחצו כאן
מוקד לפניות ציבור
 

 אנשי קשר ברשות החדשנות

 
 
 
 
 
מוקד פניות הציבור
 
 
 
 

01 מחלקת שירות (קליטת בקשות)

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
כהן עמרימנהל מחלקת שירות03-7157974   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
כהן הללרפרנט מחלקת שירות03-7157975   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
מחלקת שירותקליטת בקשות ושאלות כלליות03-7157900   דואר אלקטרוני  
זוארץ אילהרפרנטית מחלקת שירות03-7157977   דואר אלקטרוני  
כהן לירפרנטית מחלקת שירות03-7157976   דואר אלקטרוני  

02 מחלקת התקשרויות (החתמת חברות והפעלת תיקים)

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
אלון אילניתמנהל התקשרויות03-715793503-5100155דואר אלקטרונימחלקת התקשרויות מחטיבת התפעול והתמיכות
ראניה ליטלהתקשרויות03-7157933   דואר אלקטרונימחלקת התקשרויות מחטיבת התפעול והתמיכות
גרייבר שושיהתקשרויות03-7157934   דואר אלקטרוני  

03 מחלקת תשלומים

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
צחי שירהמנהלת מחלקת תקציב ותשלומים03-7157958   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
אטיאס אורןכלכלן תשלומים03-7157952   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
ברנשטיין אינגרידכלכלן תשלומים03-7157953   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
מנדלבוים עדןכלכלן תשלומים03-7157954   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
מחלקת תשלומיםמקדמות, תשלומים שוטפים, תקציבאות, בקשה לשינויים03-7157957   דואר אלקטרוני  
פרומן גליתתקציבאית ראשית03-7157955   דואר אלקטרוני  
פרדו רחלכלכלן תשלומים03-7157956   דואר אלקטרוני  

04 מחלקת ביקורת (ביקורות פיננסיות, ביניים וסגירת תיקים)

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
לביא דודימנהל מחלקת ביקורת03-7157967   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
סוויסה רויטלביקורת03-7157970   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
מחלקת ביקורתביקורות פיננסיות, סגירת תיקים03-7157965   דואר אלקטרוני  
בראל אביביקורת03-7157968   דואר אלקטרוני  
לוי הילהביקורת03-7157969   דואר אלקטרוני  

05 אגף תמורה

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
גולדשטוף שירהמנהלת מחלקת תמריצים03-7157973   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
לוין הללמנהל מחלקת קנין רוחני03-7157993   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
טנג'י נטעמחלקת תמריצים03-7157972   דואר אלקטרוני  
קמה ירדןועדת השקעות03-7157971   דואר אלקטרוני  

06 קרן תמורה

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
וסרמן רומןתמורה03-7157959   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
פז דנהתמורה03-7157960   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
קופרווסר ליטלתמורה03-7157961   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
מאור טליהתמורה03-7157962   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
מחלקת קרן תמורהתמלוגים, קניין רוחני03-7157964   דואר אלקטרוני  

07 חטיבת התפעול והתמיכות

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
ז'ולטי אבירםמנהל חטיבת תפעול ותמיכות03-7157950   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
פרלשטיין יוליהמנהלת אגף תקציב ובקרה03-7157951   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות
יגן סיגליתמנהלת אגף תמורה03-7157966   דואר אלקטרוניחטיבת התפעול והתמיכות

08 זירת הזנק

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
אלדן אניהמנהלת זירת הזנק03-5118127   דואר אלקטרוניזירת הזנק
בק איתימנהל תכנית החממות03-5118163   דואר אלקטרוניזירת הזנק
גליק גליתרכזת חממות03-511816003-5173734דואר אלקטרוניזירת הזנק
לב סלעיתמנהלת קשרי תעשיה03-5118161   דואר אלקטרוניזירת הזנק
טל איריסרכזת חברות מתחילות03-5118147   דואר אלקטרוניזירת הזנק
קלסקין ענתרכזת חממות03-5118164   דואר אלקטרוניזירת הזנק
פרסקי - קיסין יעלרכזת יזמות03-5118130   דואר אלקטרוניזירת הזנק
פישר יעקבמנהל יזמות03-7157995   דואר אלקטרוניזירת הזנק
סגל טלירכזת תנופה03-7157996   דואר אלקטרוניזירת הזנק
זירת הזנקזירת הזנק     דואר אלקטרוניזירת הזנק

09 זירת חברות בצמיחה

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
דגן שגיאזירת צמיחה03-7157997   דואר אלקטרוניזירת חברות בצמיחה
שירות לקוחות   03-7157975, 03-7157976, 03-7157977, 03-7157978   דואר אלקטרוניזירת חברות בצמיחה
גולצמן צביקהמנהל תכניות קרן המו"פ03-7157937   דואר אלקטרוני  

10 זירת תשתית טכנולוגית

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
פלד אילןמנהל זירת תשתית טכנולוגית03-5118113   דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית
כנפי טלרכזת מאגדים ומנהלות03-511811403-5100622דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית
בוריאן ליטלרכזת תשתיות לאקדמיה03-5118109   דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית
הרוש קורלרכזת תשתיות תעשיה03-5118110   דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית
זירת תשתית טכנולוגיתזירת תשתית טכנולוגית     דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית
פורת עמירםסגן תשתיות לאקדמיה03-7157980   דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית
זאבי אביב   03-71579790   דואר אלקטרוני  

11 המערך הבינלאומי

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
מערך בינלאומימנהל המערך הבינלאומי03-7157939   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
לובטון אבימנהל דסק אסיה פסיפיק03-5118197   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
טפיירו מרבמנהלת תכניות אסיה03-5118169   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
גושן טליהמנהלת תכניות אסיה03-5118166   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
רפואה שירלימנהלת קרן סינגפור03-5118170   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
שבת דבורהמנהלת קרן קוריאה03-5118183   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
שמאי ישראלמנהל דסק אמריקות03-5118100   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
כהן יונתןמנהל תכניות צפון אמריקה03-5118155   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
אבלסון לסמנהל תכניות צפון אמריקה03-5118139   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
בר גל נעםתאגידים רב לאומיים03-5118116   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
הופמן אלןמנהל תכנית אמריקה הלטינית03-7157987   דואר אלקטרוניהמערך הבינלאומי
מונטמיור אבנר מנהל פעילות קרן ישראל-קנדה03-7157986   דואר אלקטרוני  
טל דורמנהל תכניות אסיה03-5118117   דואר אלקטרוני  

12 איסרד

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
שלו נילימנהלת ISERD03-5118124   דואר אלקטרוניאיסרד
ד"ר מנדלבליט נילימנהלת מחלקת חלל, תחבורה, ננוטכנולוגיה, חומרים, ייצור ותהליכים ותשתיות מחקר03-5118120   דואר אלקטרוניאיסרד
ד"ר לנקרי תמנה דיקלהראשת תחום תשתיות מחקר, תעופה וחלל03-5118191   דואר אלקטרוניאיסרד
אביטל חיראש תחום חומרים, ייצור ותהליכים03-5118181   דואר אלקטרוניאיסרד
זוהר אורנהראשת תחום ERC ו-Widespread03-5118125   דואר אלקטרוניאיסרד
הירש סמדרמנהלת מחלקת ERC, מארי קירי - ניידות חוקרים, מדעי החברה ו-Widespread03-5118126   דואר אלקטרוניאיסרד
קרניול אילהמנהלת מחלקת בריאות, מזון חקלאות וביוטכנולוגיה, אנרגיה וסביבה, AAL03-5118119   דואר אלקטרוניאיסרד
רהב מתןראש תחום מארי קירי ו-SME Instrument03-5118171   דואר אלקטרוניאיסרד
בן ארצי גרשון ליאורראשת תחום אנרגיה וסביבה03-5118182   דואר אלקטרוניאיסרד
פסיאר טליהפרויקטורית Idealist03-5118158   דואר אלקטרוניאיסרד
ד"ר קידר פריזנט מיהראשת תחום בטחון03-5118167   דואר אלקטרוניאיסרד
דאר הדסראשת תחום מידע, תקשורת, תוכנה וטכנולוגיות עתידיות03-5118123   דואר אלקטרוניאיסרד
ערד רןמנהל מחלקת תכניות דו לאומיות מערב אירופה ותכנית ה-SME03-5118152   דואר אלקטרוניאיסרד
בר שדה עוזימנהל מחלקת תכניות דו לאומיות מרכז ומזרח אירופה ויורקה03-5118185   דואר אלקטרוניאיסרד
פרידל רותראשת תחום תכניות דו לאומיות צפון ומערב אירופה, SME INSTRUMENT יורוסטארס ו-EEN03-5118190   דואר אלקטרוניאיסרד
לוי טונימנהלת מידע ודיגיטל03-5118180   דואר אלקטרוניאיסרד
לניר שירהראשת תחום תחבורה     דואר אלקטרוני  
גור הורוביץ נועהראשת תחום בריאות, מזון, חקלאות וביוטכנולוגיה,  AAL03-5118190   דואר אלקטרוני  
סקר דןמנהל מחלקת מידע, תקשורת, תוכנה, בטחון וטכנולוגיות עתידיות 03-5118121   דואר אלקטרוני  
אוסי ניריתמנהלת משרד03-5118122   דואר אלקטרוני  

13 זירת ייצור מתקדם

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
זירת ייצור מתקדםמנהל זירת ייצור מתקדם03-7157937   דואר אלקטרוניזירת ייצור מתקדם

14 זירת חברתי-ציבורי

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
קריגר נעמימנהלת זירת חברתי-ציבורי03-7157925   דואר אלקטרוני  
אקר נועה   03-5118159   דואר אלקטרוני  

15 התכנית להשבת אקדמאים

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
פורמן ולריהמנהלת קשרי מעסיקים03-5118196   דואר אלקטרוניהתכנית להשבת אקדמאים
רוזנברג צלליתאחראית השמה וגיוס03-5118102   דואר אלקטרוניהתכנית להשבת אקדמאים
כרמון-שטראוס שגיתמתאמת קשר03-5118173   דואר אלקטרוניהתכנית להשבת אקדמאים
רם סיגלמתאמת קשר03-5118135   דואר אלקטרוניהתכנית להשבת אקדמאים
צחור אילניתמתאמת קשר03-5118176   דואר אלקטרוניהתכנית להשבת אקדמאים
נוילנדר הדרמתאמת קשר     דואר אלקטרוני  

16 מערך טכנולוגי וענפי השוק

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
שנרך צחימנהל המערך הטכנולוגי וענפי השוק03-5118154   דואר אלקטרונימערך טכנולוגי וענפי השוק
שאקי גילראש ענף03-5118142   דואר אלקטרונימערך טכנולוגי וענפי השוק
כהן בתיהרכזת לוגיסטיקה ופרויקטים03-5118178   דואר אלקטרונימערך טכנולוגי וענפי השוק
דדון ענתאחראית יחידת מנהלה03-7157948   דואר אלקטרונימערך טכנולוגי וענפי השוק
ד"ר דימנט לזרוביץ' סטלהסגנית ראש מערך הטכנולוגיות וענפי השוק03-7157932   דואר אלקטרוני  

17 חטיבת משאבים

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
היברט מישלמנהל חטיבת משאבים03-5118106   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
כספי שושימנהלת אגף משאבי אנוש03-5118131   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
סחרוביץ טניהרכזת תפעול03-511810703-7157655דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
שרון ליאתמנהלת גיוס03-5118149   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
אילני אלדדמנמ"ר03-5118195   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
רוטשטיין איתןמנהל פרויקטורים03-7157942   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
דודו יהודהמנתח מערכות03-7157943   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
ריבקין אלכסתכניתן03-7157944   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
אלימלך שלומימחשוב03-5118138   דואר אלקטרוניחטיבת משאבים
מלמד שמואלתוכניתן03-7157914   דואר אלקטרוני  
ברלב בנימנהל רכש03-5118184   דואר אלקטרוני  
אלבכר שבירכז תפעולי03-7157920   דואר אלקטרוני  
דריקס הילהמנהלת תחום מכרזים והתקשרויות03-7157982   דואר אלקטרוני  

18 חטיבת אסטרטגיה וכלכלה

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
גבאי אוריסמנכ"ל אסטרטגיה וכלכלה03-5118177   דואר אלקטרוניחטיבת אסטרטגיה וכלכלה
נזרי שלומירכז תחום מחקר כלכלי03-5118179   דואר אלקטרוניחטיבת אסטרטגיה וכלכלה
ווסר טובהמתמחה03-7157910   דואר אלקטרוניחטיבת אסטרטגיה וכלכלה
צימבליסטה יאירתקציבן רשות03-5118148   דואר אלקטרוניחטיבת אסטרטגיה וכלכלה
לינזן נטעראש תחום מדיניות03-7157949   דואר אלקטרוני  

19 לשכה משפטית

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
נוימן צפריריועץ משפטי03-511815003-7157948דואר אלקטרונילשכה משפטית ומבקר פנים
קפון ליעורך דין03-5118187   דואר אלקטרונילשכה משפטית ומבקר פנים

20 חשבות

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
שליין יוחנןחשב03-5118108   דואר אלקטרוניחשבות
חדד אוריתחשבונאית ראשית03-7157918   דואר אלקטרוניחשבות
עמרם צילהחשבת שכר03-511810403-5170232דואר אלקטרוניחשבות
צדוק בנימנהל מחלקת תשלומים03-7157919   דואר אלקטרוניחשבות
דדון רחלירכזת תשלומים03-7157917   דואר אלקטרוניחשבות
דרעי נופררכזת התחייבויות03-7157927   דואר אלקטרוניחשבות

21 אגף שיווק ודוברות

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
רייספלד מיכלמנהלת אגף שווק ודוברות03-5118198   דואר אלקטרוניאגף שיווק ודוברות
צימקינד מירימנהלת דיגיטל03-7157907   דואר אלקטרוניזירת תשתית טכנולוגית
ויצר-שבתאי נעהאחראית כנסים ותערוכות03-7157906   דואר אלקטרוניאגף שיווק ודוברות

22 לשכה

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
אהרון אהרוןמנכ"ל03-7157905   דואר אלקטרונילשכה
בן-צור עמיתראש מטה03-7157905   דואר אלקטרוני  
אורן בר קאריןמזכירת מנכ"ל03-7157905   דואר אלקטרוני  
ארמלין מעייןמזכירת לשכה03-7157140   דואר אלקטרוני  

23

שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר   שם המחלקהמטה
אברהמי משה   03-5118105   דואר אלקטרוני  
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה